חטיבה בניהול משאבי אנוש

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

28-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 12 נ"ז2,1

רמה

נ"ז

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 2,1

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 1

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז ובהן 6 נ"ז מתקדמות3

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 2,1

ר

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏ 4

מ

4

ניהול בין-לאומי (‏ 10517 ‎)‏

מ

6

 


1

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה בניהול משאבי אנוש, ילמדו את הקורסים התנהגות צרכנים (‏‏10455‎‎)‏‏ התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ (‏או התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ במתכונתו הקודמת שאינה מוצעת עוד‎)‏ במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ יילמד במסגרת לימודי החטיבה. בנוסף, הם אינם חייבים לכלול לפחות 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול. הקורסים יכולים להיות קורסי פתיחה, קורסים רגילים או קורסים מתקדמים, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה ובתנאי שיצברו 24 נ"ז מתקדמות בתכנית כולה.

2

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏.

3

מי שלמדו את הקורס יחסי עבודה (‏10588‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בחטיבה.

4

סטודנטים הלומדים לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בניהול משאבי אנוש יכולים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (‏‏10973‎‎)‏‏ במסגרת התכנית בפסיכולוגיה, או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (‏‏10526‎‎)‏‏ במסגרת החטיבה בניהול משאבי אנוש, אך אין ללמוד את שניהם.