בוגר (‏B.A.‎)‏ בניהול ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏121 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 21 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏(‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏(‏2‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏3‎)‏

ר

4

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ (‏4‎)‏

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר ג2018 הקורס יילמד במתכונת חדשה וייקרא יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים.

(‏2‎)‏

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏.

(‏3‎)‏

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏.

(‏4‎)‏

או צמד הקורסים חשבון אינפיניסטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

אין ללמוד את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎‎)‏‏‏, במסגרת קורסי החוג בניהול.

החל מסמסטר א2015 החליף הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎‎)‏‏‏ בלימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע עבר ללימודי הבחירה.

סטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, ילמדו את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ במסגרת קורסי החובה בניהול, ולא יוכלו ללמוד את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎‎)‏‏ במסגרת קורסי הבחירה בניהול בתכנית זו.

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015 אינם חייבים ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ במסגרת לימודי החובה בחוג בניהול. כמו כן הקורס עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏‏20436‎‎‎)‏‏‏ שהוא חובה בחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים פוטר אותם מלימוד הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎‎‎)‏‏, שהיה חובה בניהול לפני סמסטר א2015. לפיכך עליהם לצבור 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול, בלימודי ניהול ובתכנית כולה. סטודנטים אלה יכולים ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ במסגרת לימודי הבחירה בחוג בניהול.

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏.

דרישות החוג בניהול

לימודי ניהול: 55 נ"ז

חובה – 43 נ"ז2,1

רמה

נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏1

ר

6

או

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏1 +

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏1

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 2

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 3

פ

3

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 2

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ 2

ר

6

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ 4

ר

3

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 2

ר

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 5

מ

4

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

יחסי עבודה (‏10588‎)‏

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ 6

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 7

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 8

מ

6

תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בניהול.


1

קורס החובה התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2018. במקומו יילמדו החל מסמסטר ב2018 שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-3 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול. כמו כן יצברו בלימודי הניהול ובתכנית כולה 3 נ"ז פחות.

2

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2009 יכולים לבחור בין הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ לבין אחד מהקורסים התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ או ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ במסגרת לימודי החובה בניהול.

בשילוב עם החוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים אין ללמוד את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏‏10645‎‎‎)‏‏. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015 בשילוב זה יכולים ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏ כקורס בחירה במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏‏10645‎‎‎)‏, אותו לא ניתן ללמוד במסגרת תכנית זו‏.

3

אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ במסגרת הלימודים לתארים בניהול ובמדעי הקוגניציה, בכימיה ובניהול, במתמטיקה ובניהול, בניהול ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים.

4

הוראת הקורס הופסקה. אפשר ללמוד במקומו את הקורס מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים (‏20297‎)‏.

5

החל מסמסטר א2019 הקורס יקנה 6 נ"ז מתקדמות. בנוסף, יחולו שינויים בתנאי הקבלה שלו, והם יהיו: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏‏10735‎‎)‏‏ או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏‏10735‎‎)‏‏+יסודות המשפט העסקי (‏‏10736‎‎)‏‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית והדרכה ביבליוגרפית בספרייה. תנאי הקבלה החדשים אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

6

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז מתקדמות במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

7

בעבר נקרא הקורס בשם מתודולוגיה של סקרים.

8

במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה ובניהול, אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

דרישות החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים

לימודי מדעי המחשב – מערכות ויישומים: 45 נ"ז

חובה – 26 נ"ז1

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 2

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏ או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏ 1

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

סמינר או סדנה במדעי המחשב 3

מס

3

בחירה – לפחות 19 נ"ז5,4

ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות.

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏ 6

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ 7

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏

מ

6

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.8


1

מי שלמדו את הקורס מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏ במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר א2014, יצטרכו ללמוד בלימודי החובה 1 נ"ז פחות, ובלימודי הבחירה 1 נ"ז נוספת.

2

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

3

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

5

הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה.

6

מומלץ רק למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או שסיימו בציון גבוה את הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏.

7

קורס זה ייכלל במניין נקודות הבחירה רק למי שלמדו או ילמדו את הקורס החל מסמסטר א2009.

8

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב. הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.