חטיבה בלוגיסטיקה

■ לשילוב רק בתואר: ניהול עם לימודי חטיבה

לפחות 25 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.1

רמה

נ"ז

ניהול התפעול 1 (‏10687‎)‏ 2

ר

4

ניהול התפעול 2 (‏10688‎)‏

ר

4

סימולציה למהנדסי תעשייה (‏10695‎)‏

ר

4

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 3

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול (‏10906‎)‏

מ

4

תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות (‏10580‎)‏

מ

4

בקרת איכות (‏ 10948 ‎)‏

מ

6


1

מי שלמדו אחד מבין הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏‏10713‎‎)‏‏ (‏‏3 נ"ז‎‎)‏‏, שאינו מוצע עוד, או מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים (‏‏20297‎‎)‏‏, ובנוסף למדו את הקורס תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏ שאינו מוצע עוד,ולא כללו את הקורסים במסגרת לימודי הבחירה בניהול, נ"ז בגין קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת לימודי החטיבה.‏

2

מי שלמדו את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בניהול, לא יוכלו לבחור אותו במסגרת החטיבה בלוגיסטיקה.

3

או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.