לימודי תעודה במשפט עסקי

התכנית ללימודי תעודה במשפט עסקי הינה תכנית ייחודית המציעה לימודים אקדמיים חלקיים במשפטים, המקנים ידע תאורטי בשילוב ידע מעשי, והמאפשרת צבירת שעות אקדמיות.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בלבד ממגוון תחומים אשר מעוניינים להעמיק את הידע המשפטי או להתנסות לראשונה בתחום המשפט. התכנית מתאימה לעובדי המינהל הציבורי, עובדי המגזר העסקי, עובדי חברות ממשלתיות והמגזר השלישי המעוניינים לרכוש ידע במשפט עסקי, כמו גם לבעלי תואר ראשון שאינו במשפטים השוקלים ללמוד תואר במשפטים ומעוניינים להתנסות קודם לכן בלימודים חלקיים.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (‏למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד‎)‏.

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏‏או אישור זכאות‎‎)‏‏ כולל גיליונות הציונים (‏מסמך מקורי או עותק מאושר‎)‏.

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎‎)‏

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎‎)‏‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

פירוט הקורסים בתכנית

יש לצבור לפחות 18 נ"ז בקורסים מתוך הרשימה הבאה:1

רמה

נ"ז

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏ 2

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 4,3

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏ 4

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏ 4

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏4

מ

6

לסטודנטים שירשמו ללימודי התעודה ינתנו פטור מההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, פטור מלימודי האנגלית (‏במידה והמועמד לא סיים את לימודי התואר הראשון ברמת פטור‎)‏ ופטור מקורסי הקדם הדרושים לצורך לימוד הקורסים הנכללים בלימודי התעודה.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות למזכירות המחלקה לניהול ולכלכלה באמצעות דוא"ל economics@openu.ac.il.


1

מי שלמדו את הקורס יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏ שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת נ"ז הנדרשות ללימודי התעודה. מי שילמדו בנוסף לקורס זה את הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏מספר חדש, 6 נ"ז‎)‏, יצברו בשני הקורסים 8 נ"ז בסה"כ.

2

או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

3

או הקורס דיני תאגידים (‏10900‎)‏, במתכונתו הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏.

4

לקורס זה תנאי קבלה. סטודנטים שיתקבלו לתכנית ויירשמו לקורס זה – יקבלו פטור מתנאי הקבלה. האחריות על היכרות עם הידע המוקדם הנדרש לקורס זה, היא על הסטודנטים.