תאר ראשון

  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה
  תואר ראשון במדעי החברה והרוח
  תואר ראשון במדעי הרוח
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה במסלול לימודי ישראל
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה במסלול מוסיקה
  תואר ראשון במדעי הרוח במסלול מוסיקה
  תואר ראשון במדעי החברה והרוח במסלול התמחות חברה ותרבות
  תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  משפט עסקי
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
 •  מדעי הטבע
 •  גיאולוגיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  כימיה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי הרוח עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  ניהול
 •  מדעי הטבע
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  מדיניות ציבורית
 •  סוציולוגיה
 •  מדע המדינה
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  משפט ציבורי
 •  תקשורת
 •  פסיכולוגיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  חינוך מיוחד
 •  מדעי הלמידה
 •  הוראה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  חינוך
 •  כימיה
 •  גיאולוגיה
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  מתמטיקה
 •  כלכלה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  משפט עסקי
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי כדור הארץ
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  גיאולוגיה
 •  כימיה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת קולנוע
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת ספרות
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה במסלול במדעי הרוח הדיגיטליים
  תואר ראשון במדעי הרוח במסלול מדעי הרוח הדיגיטליים
  חטיבה במדעי הרוח הדיגיטליים לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה במדעי הרוח הדיגיטליים:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה במדעי הרוח הדיגיטליים עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בשאר רוח לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בשאר רוח:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בשאר רוח עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.