ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי הרוח הדיגיטליים

החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר ולא בתעודת הבוגר.

צבירת 30 נ"ז :

קורסי חובה - 24 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

קורס בחירה - 6 נ"ז

קורס הבחירה יקבע על סמך פגישת ייעוץ אישית בין הסטודנטים לחברי הסגל הבכיר שילוו את החטיבה.

חלק מקורסי החובה בתכנית עדיין אינם מוצעים להוראה. ניתן יהיה להשלים את דרישות התכנית בסמסטר 2025ב' עם פתיחת הקורס  סוגיות מתקדמות במדעי הרוח הדיגיטליים.

הערות

105

הקורס עדיין אינו נלמד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים