ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ במדעי הרוח והחברה במסלול במדעי הרוח הדיגיטליים

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ניתן רק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

 • לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח והחברה, ובכללן :
  לפחות 60 נ"ז במדעי הרוח
  ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה[52]

 • לפחות 24 נ"ז מתקדמות,[53] ובכללן :
  לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח[55][106]
  ולפחות 6 נ"ז מתקדמות נוספות במדעי הרוח או במדעי החברה[106]

 • לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

א - לימודי תשתית (חובה) [65]

ב - לימודי המסלול

קורס
רמה
נ''ז
קורסי חובה - 24 נ"זסוגיות מתקדמות במדעי הרוח הדיגיטליים    [104,105]
מתקדם
6

חלק מקורסי החובה בתכנית עדיין אינם מוצעים להוראה. ניתן יהיה להשלים את דרישות התכנית בסמסטר ב2024 עם פתיחת הקורס: סוגיות מתקדמות במדעי הרוח הדיגיטליים.

קורס בחירה - 6 נ"ז

קורס הבחירה יקבע על סמך פגישת ייעוץ אישית בין הסטודנטים לחברי הסגל הבכיר שילוו את המסלול.

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

במסגרת המסלול יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת בקורס סוגיות מתקדמות במדעי הרוח הדיגיטליים.  

עבודה סמינריונית שניה יש לכתוב במדעי הרוח[55] או במדעי החברה[52].

ד - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

55

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

106

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות.

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

65

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים במדעי הרוח או במניין הקורסים במדעי החברה.

104

בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.

105

הקורס עדיין אינו נלמד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים