תאר ראשון

  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה
  תואר ראשון במדעי החברה והרוח
  תואר ראשון במדעי הרוח
  תואר ראשון במדעי החברה והרוח במסלול התמחות חברה ותרבות
  תואר ראשון במדעי הרוח עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  תאית-מולקולרית
 •  גיאולוגיה
 •  הוראה
 •  חינוך
 •  חינוך מיוחד
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  כימיה
 •  כלכלה
 •  לימודי שדה
 •  מדיניות ציבורית
 •  מדע המדינה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי הלמידה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
 •  ניהול
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  סוציולוגיה
 •  פסיכולוגיה
 •  תקשורת
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  תאית-מולקולרית
 •  גיאולוגיה
 •  כימיה
 •  לימודי שדה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי כדור הארץ
 •  משפט עסקי
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  תאית-מולקולרית
 •  גיאולוגיה
 •  כימיה
 •  לימודי שדה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי כדור הארץ
 •  משפט עסקי
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדעי הרוח עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת קולנוע
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת ספרות
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות
  חטיבה בשאר רוח לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בשאר רוח:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בשאר רוח עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 54 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
תואר עם הדגשה
מתבסס על תכנית תחומית או חד-חוגית שבה ניתן דגש מיוחד לנושא מסויים בהיקף מורחב
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  30 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכניות לימודים מובנות
מסלול לימודים מובנה ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.