שאלות ותשובות עבור תוכניות הלימודים במחלקה לניהול ולכלכלה

 

ש. קיבלתי הודעה על המעבר ל-120 נ"ז וזה קצת בלבל אותי. היכן אוכל למצוא מידע מפורט על השינוי, ואם הוא משפיע עלי?

ת. המידע הכללי על המעבר נמצא ומפורט באתר המעבר.

באתר תוכניות הלימודים של המחלקה לניהול ולכלכלה תמצאו את תוכניות הלימודים המעודכנות לשינוי בנקודות הזכות לתואר ל-120 נ"ז לפחות.

תוכניות בניהול

תוכניות בכלכלה

תוכנית בחשבונאות

כל תוכניות המחלקה לניהול ולכלכלה בידיעון האקדמי תשפ"ב-2022, מפורסמות בגרסת 120 נ"ז לפחות. אם בתוכניתך קיימות שתי גרסאות, תופיע הודעה בראש העמוד של תוכנית 120 נ"ז לפחות, אשר תַפנה את הסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשפ"ב, סמסטר א2022, לתוכנית הכוללת הסבר על השלכות המעבר ל-120 נ"ז על לימודיהם.

אם אחרי קריאת המידע הכתוב עדיין נותרו סימני שאלה, מומלץ לתאם שיחת ייעוץ תחומי בניהול/כלכלה/חשבונאות בטלפון: 3500*.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בתוכניות המחלקה לניהול ולכלכלה יכולים ללמוד לפי תוכנית לימודים של 108 נ"ז לפחות לאחר השינוי?

ת. סטודנטים וסטודנטיות שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 (שנת הלימודים תשפ"ב), הלומדים לתארים המפורטים להלן, עוברים אוטומטית לתוכניות 120 נ"ז לפחות מבלי שיחולו שינויים בדרישות התואר שלהם. עבודות סמינריוניות שהיו חלק מדרישות התואר יַקנו מעתה 6 נ"ז (בגין כל עבודה), וישלימו את הנדרש למעבר ל-120 נ"ז לפחות. באתר האוניברסיטה יופיעו בתחומים אלו רק תוכניות של 120 נ"ז לפחות.

בתוכניות הבאות אין למעבר ל-120 נ"ז לפחות השלכות על דרישות התוכנית מסטודנטים ותיקים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 (שנת הלימודים תשפ"ב):

חשבונאות

תואר ראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה (לפני הרפורמה בלימודי החשבונאות)

תואר ראשון בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה (לאחר הרפורמה בלימודי החשבונאות)

 

בתוכניות הלימודים הבאות, למעבר ל-120 נ"ז לפחות עשויות להיות השלכות על דרישות התוכנית מסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 (שנת הלימודים תשפ"ב), ולא ישלימו את כל הדרישות לתואר בתקופת המעבר עד סמסטר ג2026 וכולל:

*אם אינך רואה את הטבלה כראוי אפשר להוריד אותה למחשב/טלפון נייד.

להורדת הטבלה

שנת תחילת הלימודים​ ​תוכניות לימודים ​גרסת תוכנית לימודים ​יש/אין שינוי

סטודנטים חדשים שיחלו את לימודיהם משנת הלימודים תשפ"ב, סמסטר א2022

חוג בניהול לשילוב בתואר דו-חוגי עם חוג נוסף:

• כימיה

• מדעי החיים

• מתמטיקה

• מדעי המחשב - מערכות ויישומים

• מדעי הקוגניציה

תוכניות לימודים בגרסת 120 נ"ז לפחות​

אין שינוי בדרישות התואר​

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשפ"ב, סמסטר א2022, ויסיימו את כל דרישות התואר עד סמסטר ג2026 וכולל​

תואר ראשון בכלכלה (חד-חוגי)

תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה (כל החטיבות)​

לימודים על פי דרישת 108 נ"ז לפחות, המצוינות בהערות רגל של התוכניות בגרסת 120 נ"ז​

אין שינוי בדרישות התואר​

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשפ"ב, סמסטר א2022, ויסיימו את כל דרישות התואר עד סמסטר ג2026 וכולל​

חוג בכלכלה לשילוב בתואר דו-חוגי עם חוג נוסף:

• כימיה

• מדעי המחשב - מערכות ויישומים

• מתמטיקה

• מדעי החיים

חוג בניהול לשילוב בתואר דו-חוגי עם חוג נוסף:

• כימיה

• מדעי החיים

• מתמטיקה

• מדעי המחשב - מערכות ויישומים

• מדעי הקוגניציה

תוכניות לימודים בגרסת 108 נ"ז לפחות​

אין שינוי בדרישות התואר​

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשפ"ב, סמסטר א2022, ולא יסיימו את כל דרישות התואר עד סמסטר ג2026 וכולל​

תואר ראשון בכלכלה (חד-חוגי)

תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה (כל החטיבות)

חוג בכלכלה לשילוב בתואר דו-חוגי עם חוג נוסף:

• כימיה

• מדעי המחשב - מערכות ויישומים

• מתמטיקה

• מדעי החיים

חוג בניהול לשילוב בתואר דו-חוגי עם חוג נוסף:

• כימיה

• מדעי החיים

• מתמטיקה

• מדעי המחשב - מערכות ויישומים

• מדעי הקוגניציה

תוכניות לימודים לפי גרסת 120 נ"ז לפחות​

 

ייתכנו שינויים בדרישות התואר.

להבנת השינויים מומלץ לפנות לייעוץ תחומי.

 

תוכניות כלכלה חד-חוגיות - ייעוץ תחומי בכלכלה.

חוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים - ייעוץ תחומי במדעי המחשב.

חוג במתמטיקה - ייעוץ תחומי במתמטיקה.

חוג במדעי הטבע/חיים - ייעוץ תחומי בכימיה ומדעי החיים. ​

 

ש. באילו תחומים קיימות שתי גרסאות של תוכניות הלימוד, ומדוע?

ת. תוכניות הלימודים בתארים דו-חוגיים בניהול או בכלכלה, בשילוב עם חוג נוסף במתמטיקה, במדעי המחשב - מערכות ויישומים, בכימיה, במדעי החיים, ובמדעי הקוגניציה, יוצגו בשתי גרסאות נפרדות: גרסה לסטודנטיות וסטודנטים שנרשמו ללימודיהם לפני סמסטר א2022 (108 נ"ז לפחות), וגרסה לאלו שנרשמו ללימודים מסמסטר א2022 ואילך (120 נ"ז לפחות). בתוכנית כלכלה חד-חוגי, וחד-חוגי עם לימודי חטיבה תוצג תוכנית לימודים אחת (120 נ"ז לפחות), ובה הנחיות לסטודנטיות וסטודנטים שהחלו ללמוד לפני ואחרי השינוי.

מטרת הגרסאות הנפרדות היא למנוע בלבול וטעויות בבחירת קורסים במסלולים בהם יש שינוי ברשימת הקורסים בתוכנית הלימודים, וכן שינוי בנקודות הזכות שהקורסים מעניקים. בתוכניות הלימודים בהן יש גרסה אחת, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקריאת ההנחיות לאוכלוסיות השונות המפורטות בהערות הרגל בתוכניות השונות.

 

ש. האם הענקת נ"ז עבור עבודה סמינריונית בניהול/כלכלה/חשבונאות (מדעי החברה) תינתן רטרואקטיבית? כלומר, האם היא תינתן גם לסטודנטיות וסטודנטים שהגישו עבודה בעבר?

ת. כן. נ"ז עבור עבודה סמינריונית בתחומי החברה (ניהול, כלכלה וחשבונאות) יוענקו גם רטרואקטיבית. כל עבודה תזכה ב-6 נ"ז. המשמעות עבור סטודנטיות וסטודנטים שמגישים שתי עבודות סמינריוניות היא, שתקופת המעבר אינה רלבנטית עבורם. תוספת נ"ז רטרואקטיבית תתבצע עם פרסום ידיעון 2022, כלומר באפריל 2021. המהלך יבוצע באופן אוטומטי. אין צורך לפנות בבקשה להענקת הנקודות בעבודות הסמינריוניות.

 

ש. האם סטודנטיות וסטודנטים בתוכניות לימודים שבהן מוענקות נ"ז בגין עבודות סמינריוניות יכולים להפחית את מספר הקורסים המינימלי לתואר?

ת. תוספת נ"ז בגין עבודות סמינריוניות לא תבוא במקום דרישות קיימות בתוכנית לגבי סטודנטים ותיקים, אם כי תתווסף למניין נ"ז הנדרש בתוכנית לתואר (108 נ"ז לפחות).

 

ש. התחלתי את לימודיי לפני סמסטר א2022, ואני לומד בתוכנית לימודים של 108 נ״ז. עם העלייה במספר נקודות הזכות בקורסים בתוכנית הלימודים שלי מצטברות לי מספר נקודות "עודפות". האם אפשר לוותר על קורס בחירה או על קורס אחר בתוכנית?

ת. בתוכניות המחלקה לניהול ולכלכלה, העלאת נ״ז בקורסי התוכנית אינה מאפשרת שינוי במספר הקורסים בתוכנית. בכל מקרה יש לעקוב אחר ההערות לגבי מצב זה בתוכנית הרלבנטית לך.

 

ש. התחלתי את לימודַי בתוכנית לימודים של 108 נ"ז, ובתוכנית שלי חלה עלייה במספר נ"ז של הקורסים עם המעבר לתוכניות 120 נ"ז. אני למדתי את הקורסים במתכונת שהקנתה פחות נ״ז. אני משרת בצבא, וספק אם אסיים את תוכנית לימודַי עד סמסטר ג2026. אם בתום תקופת המעבר איאלץ לעבור לתוכנית הלימודים החדשה, האם יחסרו לי נ״ז להשלמה ל-120 נ״ז בגין הקורסים שלמדתי במתכונת המצומצמת?

ת. כן, אך רק בתוכניות מסוימות - כמפורט בתשובה לשאלה השנייה בדף זה. סטודנטים שיעברו לתוכנית לימודים של 120 נ"ז לפחות, וצברו חלק מנקודות הזכות בקורסים במתכונת מצומצמת יותר, יידרשו להשלים נ״ז בקורס או בקורסים נוספים כדי לעמוד בדרישת מינימום של 120 נ״ז לפחות. לסטודנטים ותיקים שאינם מעוניינים ללמוד קורסים נוספים לתואר, כדאי לסיים את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל).

 

ש. בהמשך לשאלה הקודמת, האם אדרש לשלם עבור הקורסים הנוספים שאצטרך ללמוד?

ת. בתוכניות לימודים שבהן משתנה סך כל נקודות הזכות לתואר, מתעדכן חישוב שכר הלימוד בהתאם. לבירור בענייני שכר לימוד יש לפנות אל מוקד הפניות.

 

ש. האם סטודנטים הלומדים בתוכניות 108 נ"ז לפחות, בהן יחולו שינויים כמפורט בתשובה לשאלה השנייה, ויגישו תוכנית לימודים לאישור, יהיו "מוגנים" מפני השינויים?

ת. לא. התאריך הקובע הוא מועד סיום החובות לתואר, ללא קשר לקיומה או להיעדרה של תוכנית לימודים.

 

ש. האם מומלץ לסטודנטיות וסטודנטים שקיבלו הכרה בלימודים קודמים להגיש בקשה לבחינה מחודשת של ההכרה? האם ייתכן שהיקף ההכרה ישתנה בהתאם לניקוד החדש של הקורסים? והאם ההמלצה שונה עבור אלו שיסיימו בתקופת המעבר לעומת אלו שלא יסיימו בתקופת המעבר?

ת. סטודנטים וסטודנטיות שהחלו את לימודיהם עד סמסטר ג2021 (כולל) בתחומי מדעי החברה והרוח (למעט כלכלה חד-חוגי), אינם צריכים להגיש בקשה לדיון מחודש בהכרה בלימודים קודמים.

סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים כמפורט בתשובה לשאלה השנייה, שהחלו את לימודיהם עד סמסטר ג2021 (כולל), ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026, אינם צריכים להגיש בקשה לדיון מחודש בהכרה בלימודים קודמים.

לסטודנטיות וסטודנטים ותיקים הלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים כמפורט בתשובה לשאלה השנייה, אשר החלו את לימודיהם עד סמסטר ג2021 (כולל), ולא יסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026, מומלץ לקבוע ייעוץ אקדמי לבחינת אפשרות לדיון מחודש בהכרה, כך שתותאם לתוכניות של 120 נ"ז לפחות.

 

ש. בנוגע לקורסים שבהם הניקוד עולה או יורד, מהו הקריטריון לקביעת נ"ז בקורס במקרה שהסטודנט למד את הקורס לפני עליית הנקודות אך נבחן בסמסטר עוקב, שבו עלו נקודות הזכות בקורס? האם הניקוד ייקבע לפי סמסטר ההיבחנות או לפי סמסטר הלימוד?

ת. נקודות הזכות בקורס ייקבעו על פי סמסטר הלימוד בלבד. אין משמעות לסמסטר הבחינה. במידת הצורך, ייערכו שתי גרסאות למבחן.

 

ש. כיצד יעברו סטודנטים הלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים כמפורט בתשובה לשאלה השנייה, שלא יסיימו את לימודיהם בתקופת המעבר, לתוכנית 120 נ"ז לפחות? מה עליהם לעשות?

ת. סטודנטיות וסטודנטים המשויכים לתוכנית 108 נ"ז לפחות, ומבקשים או נאלצים לעבור לתוכנית 120 נ"ז לפחות, מתבקשים לתאם ייעוץ אקדמי תחומי במחלקה הרלבנטית, והם נדרשים להגיש בקשה לוועדה לאישור תוכניות לימודים.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות שנרשמו ללימודים באו"פ לפני סמסטר א2022, ודחו את הרשמתם כך שהחלו ללמוד בפועל אחרי סמסטר א2022, רשאים ללמוד על פי גרסת תוכניות 108 נ"ז לפחות?

ת. כן. המועד הקובע הוא המועד של הרישום הראשוני לאוניברסיטה הפתוחה.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות בעלי תוכנית לימודים מאושרת בהיקף 108 נ"ז לפחות צריכים להגיש תוכנית חדשה לאישור?

ת. סטודנטיות וסטודנטים בעלי תוכנית לימודים מאושרת בתוכניות בהן לא יחולו שינויים כמפורט בתשובה לשאלה השנייה אינם צריכים להגיש תוכנית מעודכנת.

מי שלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים כמפורט בתשובה לשאלה השנייה, תוקף התוכנית אינו משתנה, וככל שהסטודנט יסיים את לימודיו במהלך תקופת המעבר, אין צורך להגיש תוכנית לימודים לאישור מחדש.

במקרים פרטניים, של סיום לימודים אחרי תקופת המעבר, מומלץ לקבל ייעוץ מיועץ תחומי של המחלקה האקדמית לשם בניית תוכנית לימודים.

 

ש. תנאֵי קבלה של קורסים שונים כוללים דרישה לצבירת נ"ז קודמות בהיקף מסוים. דרישה זו מקובלת בעיקר בקורסים מתקדמים, שהקבלה אליהם מותנית בין השאר בצבירה קודמת של 36 נ"ז או יותר. האם דרישה זו תשתנה?

ת. לא. לא יחול עדכון רוחבי של היקפי נ"ז הנדרשות כתנאֵי קבלה.

 

ש. האם בעקבות המעבר ל-120 נ"ז לפחות משתנה נוהל הדרישה לסיווג ולהתקדמות בלימודי אנגלית (סיווג רמה - עד 18 נ"ז; השלמת רמת טרום בסיסי א/ב - עד 48 נ"ז; רמת פטור - תנאי לקורס מתקדם)?

ת. לא. התקרות נותרו כשהיו.

 

ש. תואר נוסף, חוג לאחר תואר, הכרה בלימודים קודמים – האם יחולו שינויים בהיקף הלימוד הנדרש?

ת. א. היקף נ"ז הנדרש בלימודים באו"פ יעלה:
• לתואר נוסף לאחר תואר - 78 לפחות.
• לחוג לאחר תואר – 54 לפחות.
• לזכאים להכרה בלימודים קודמים – 60 לפחות.

ב. נ"ז ברמת עבודה סמינריונית (בגין עבודה סמינריונית בקורס מתקדם) ייכללו בצבירת נ"ז הנדרשות במסגרת ההיקף החדש.

ג. תחולה: הכללים המעודכנים יחולו על סטודנטיות וסטודנטים שהחלו את הלימודים בסמסטר א2022 ואילך (תחולת המעבר לתוארי 120 נ"ז לפחות), ועל סטודנטיות וסטודנטים לתארים בתחומי מדעי הרוח והחברה שהחלו את לימודיהם גם לפני סמסטר א2022. על שאר הסטודנטיות והסטודנטים יחולו הכללים כפי שהם היום, למשך תקופת המעבר.

 

עוברים ל-120 - ניהול ולכלכלה

לומד.ת במחלקה לניהול ולכלכלה? הכנו עבורך שאלון ייעודי כדי לברר בקלות איך והאם המעבר ל-120 נקודות זכות משפיע עליך