56034 - הנחיית קבוצות בעידן הרשתות החברתיות - חדש

מנחת התוכנית: נעה אוריה

התוכנית מיועדת לאנשי חינוך המתמודדים עם האתגר של הובלת צוותים ושל הנחיית קבוצות במרחב הפיזי והווירטואלי. התוכנית תקנה יכולת הבנה והובלה של תהליכים פנימיים המתקיימים בקבוצה, לצד יכולת לנהלם גם במדיות חברתיות ודיגיטליות משיקות. יילמדו בה כישורי הנחייה והתמודדות עם תהליכים קבוצתיים, והיא תתמקד בפיתוח מיומנויות אישיות ובין-אישיות של המשתתפים, בהכרת דפוסי ההתקשרות הבין-אישית ובתהליכי התפתחות של קבוצות בכל המדיות הקיימות.

בין נושאי הלימוד

 הקבוצה בעידן הרשתות החברתיות -  מהות, מאפיינים ותהליכים
 גבולות הקבוצה ומערכת הסדירויות בה היא פועלת 
תקשורת בין-אישית: כלים ומיומנויות לפיתוח תקשורת בין-אישית, תקשורת אפקטיבית מקדמת, ניהול דיאלוג, שיפור מיומנויות הקשבה ומתן משוב בקבוצה ובמדיות מקבילות
 תהליכי ההתפתחות של קבוצות במדיות משיקות ומקבילות    
זיהוי קונפליקטים והתנגדויות וטיפול בהם
אימון בסגנונות הנחיה שונים בהלימה למדיה בה מתקיימת הקבוצה
בידול תפקידים בקבוצה ובחינת הייחודיות של 'התפקיד' שלוקח על עצמו היחיד 'בשירות העלילה' של כל אחת מהקבוצות בהן הוא נוטל חלק 
דמות המנחה והגדרת ה"אני מאמין" שלו  
הנחייה ב-'CO', הנחיית עמיתים - התנסות וסופרוויז'ן
 
שיטת הלימוד
התוכנית מבוססת על למידה תאורטית לצד למידה חווייתית-התנסותית ברשת חברתית אשר תוקם לצורך זה. המשתתפים יוזמנו לשתף ולהשתתף בחוויה הקבוצתית הנרקמת בכל אחת מהקבוצות המשיקות ולהתנסות בזיהוי ובהנחייה של התהליכים המתהווים בקבוצה. תהליך ההתמחות בהנחיית קבוצה יתקיים במסגרת פרקטיקום. 

היקף התוכנית ומועדיה
150 שעות אקדמיות, מתוכן 70 שעות בלמידה אל פנים, 40 שעות בלמידה סינכרונית (בזום) ו- 28 שעות בלמידה א – סינכרונית. 12 שעות מסך כל שעות התוכנית יוקדשו לתהליך התמחות בליווי מקצועי באמצעות סופרוויז'ן. מפגשי הלימוד יתקיימו בימי  שני, בשעות 15:00  – 20:00, החל מ-20  בנובמבר 2023, בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

הקורס מקנה תעודת הסמכה מטעם האוניברסיטה הפתוחה

גמולי השתלמות: פרקים מהקורס יוכרו לגמול עם ציון ו/או ל"אופק חדש" ו/או ל"עוז לתמורה".