תכניות הלימוד במחלקה מורכבות מארבעת התחומים ללימודי תואר ראשון, המשולבים בהתמקדויות במדעי הרוח ובמדעי החברה, וכן משני מסלולי לימוד בתואר שני ומשני מסלולים במסגרת תעודת הוראה.