ערב עיון: זכויות, צדק ושוויון בחינוך

לכבוד צאתו לאור של הספר: צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך

יום ראשון ז' שבט תשע"ט, 13 ינואר 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:15-16:00
התכנסות וכיבוד קל
16:45-16:15
ד"ר מחמד מסאלחה, האוניברסיטה הפתוחה, ומו"פ המשולש; על הקשר(פוליטי ואידיאולוגי), צדק חברתי וחינוך – המקרה של החברה הערבית בישראל
17:15-16:45
ד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה ; שוויון זכויות וצדק בחינוך החרדי בישראל: בין מטרות למציאות
17:30-17:15
הפסקה
18:00-17:30
יעל כפרי, אוניברסיטת תל-אביב: האם יכול המושג ״צדק חינוכי״ לסייע למאבק המשפטי לצמצומו של אי-השוויון בחינוך?
18:30-18:00
ד"ר יובל אילון, האוניברסיטה הפתוחה; שוויון ומטרות החינוך
18:45-18:30
הפסקה
19:30-18:45
פרופ' יוסי דהאן, האוניברסיטה הפתוחה והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים. תגובות