חברי סגל המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, עוסקים בפיתוח קורסים אקדמיים ובעריכת מחקרים מדעיים.

בתחום החינוך, עורכים חברי הסגל מחקרים בתחום ההשכלה הגבוהה, ליקויי למידה, שילוב טכנולוגיות בחינוך, טכנולוגיות למידה, מערכות למידה, למידה והוראה, מנהיגות חינוכית וניהול החינוך.

חברי הסגל משדה הפסיכולוגיה, עוסקים במחקר בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה בין תרבותית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, תפיסה, ביצועי קשב סלקטיבי ומבדקים פסיכולוגיים.

חברי הסגל משתפים פעולה עם חוקרים מישראל ומחו"ל, תוך שימוש במעבדה לפסיכולוגיה המצוידת היטב. במהלך השנים, הצליחו חוקרי המחלקה להשיג תקציבים ממקורות מימון תחרותיים ויוקרתיים שונים, ובכלל זה, קרן פולברייט והקרן הלאומית למדע.


ד"ר אבנר כספי
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

[email protected]  |  09-7781342

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: הבדלים בין אישיים, פסיכולוגיה של משתמשי הרשת, הוראה ולמידה, תהליכים קוגניטיביים

ד"ר איילת בכר
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

[email protected]  |  09-7781954

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Teaching, Learning and curriculum studies

מילות מפתח: ידע ועיסוק חינוכי, חינוך פרופסיונאלי, תכנון לימודים בהשכלה הגבוהה, הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים

פרופ' אינה בלאו
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

[email protected]  |  09-7781044

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Education

מילות מפתח: טכנולוגיות למידה, פסיכולוגיה של האינטרנט/פסיכולוגיה של המרחב הדיגיטלי, טכנולוגיות תקשוב, היבטים חברתיים של תקשורת מקוונת, מוטיבציה ללמידה, חדשנות טכנולוגית בלמידה והוראה באקדמיה ובמערכת החינוך, למידה ואינטראקציה ניידת, רשתות חברתיות ופרטיות מקוונת, אוריינות דיגיטלית/מיומנויות המאה ה 21, פיתוח ועיצוב של חומרי למידה דיגיטליים, ניהול של מערכות מידע, טכנולוגיות סיוע בלמידה

ד"ר גל הרפז
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

[email protected]  | 

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Social Psychology

מילות מפתח: קבוצות חברתיות ויחסים בין קבוצות, יחסי עזרה, פסיכולוגיה של ביצוע והצלחה, התמודדות עם קושי ואתגרים, פסיכולוגיה בחינוך, פסיכולוגיה של המוסיקה