ידיעון תשפ"ה

תכנית זו חלה על סטודנטים וסטודנטיות שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2022א ואשר ישלימו את לימודיהם עד סמסטר 2026ג.
סטודנטיות וסטודנטים שלא ישלימו את לימודיהם בתכנית עד סמסטר ג2026 (כולל) ילמדו לפי דרישות התכנית המעודכנת.
סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי הטבע במסלול: גיאולוגיה

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

א - לפחות 108 נ"ז ובהן:

(i) לפחות 84 נ"ז במדעים, [1312] ובכללן -
לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים, ומתוכן:

לפחות 12 נ"ז במדעי הטבע והחיים
ולכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי[1313]

(ii) לפחות 54 נ"ז במדעי הטבע והחיים[1314]

(iii) לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

ב - דרישות המסלול: לפחות 35 נ"ז [1315]

קורס
רמה
נ''ז

I. קורסי חובה - 26 נ"זII. קורסי בחירה - לפחות 9 נ"ז [2081]

ג - קורסים נוספים במדעים: לפחות 49 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

I. קורסי חובה

מדעי המחשבלפחות קורס אחד במתמטיקה[1322]

קורס סמינריוני/סמינר במדעים[1323].

II. קורסי בחירה

השלמת מניין הנקודות על פי סעיף א (i), ובכלל זה השלמת מניין הנקודות המתקדמות ל-24 נ"ז.[1324]

ד - בחירה חופשית: 24 נ"ז

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472) מתחום המדעים. את יתר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים מקורסים במדעים או בכל תחום אחר.

ו - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית

הערות

1312

על סטודנטים שיבחרו ללמוד את הקורס פרקים בהיסטוריה של המדע (10768) וגם את  הקורס פילוסופיה של המדע (20202) לצבור לפחות 90 נ"ז במדעים, ואז יהיו פטורים מחובת קורס מרחיב דעת.

1313

בסך הכל יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות מבין: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ. עד 6 נ"ז מתוכן יכולות להילמד בקורסים בין-אוניברסיטאיים.

1314

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(i).

1315

המסלול השתנה ב-2022א. סטודנטים שלמדו קודם קורס מהמסלול שכבר לא משתייך אליו ואינו משתלב בקורסי הבחירה של התוכנית מוזמנים לפנות לייעוץ. 

1316

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ ומבוא למדע כדור הארץ מזכה ב-10 נ"ז בלבד.

2384

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2081

או הקורס 20548 שיטות אפיון מינרלים וסלעים שאינו מוצע עוד, נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. 

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

2385

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1319

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

1318

לקורס זה יש דרישות קדם שאינן כלולות במסלול. על הסטודנטים לוודא שהם עומדים בהן.

3337

או הקורס 20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java , או הקורס 20453 מבוא למדעי המחשב ושפת  Java א  + 20454 מבוא למדעי המחשב ושפת  Java ב , או הקורס ‏20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון, או הקורס 20478 - יסודות התכנות בשפת Java  - שאינו מוצע עוד 

1403

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

2062

במקום כימיה כללית ניתן ללמוד את כימיה כללית א (20470) ואחד מבין שני הקורסים כימיה כללית ב (20480) או כימיה כללית ב לביולוגים (20490)

1322

אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472), למרות שהקורס מקנה נקודות זכות במתמטיקה.

1323

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 24 הנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(i). לימוד קורס סמינריוני במסגרת המסלול עונה על דרישה זו.

1324

במסגרת 84 נ"ז הנדרשות במדעים בסעיף א(i) מומלץ לבחור קורסים ברמה רגילה אשר ימלאו דרישות קדם לקורסים מתקדמים מחוץ לתחום הגיאולוגיה, שכן ברוב המקרים לא ניתן למלא את הדרישה ל 24 נ"ז מתקדמות במדעים על ידי קורסים בגיאולוגיה בלבד. ניתן לפנות ליעוץ למידע נוסף.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים