ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי הטבע במסלול: גיאולוגיה

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת הבוגר

א - יש לצבור לפחות 120 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

(i) לפחות 96 נ"ז במדעים, [484]  ובכללן -
לפחות 27 נ"ז מתקדמות במדעים, ומתוכן
לפחות 15 נ"ז במדעי הטבע והחיים
ולכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי[485]

(ii) לפחות 60 נ"ז במדעי הטבע והחיים[486]

(iii) לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

ב - דרישות המסלול: 38 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
I. קורסי חובה - 26 נ"ז


II. קורסי בחירה - לפחות 12 נ"ז [2081]

ג - קורסים נוספים במדעים: 58 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
I. קורסי חובה [491]לפחות קורס אחד במתמטיקה [493]    

קורס סמינריוני/סמינר במדעים [494]

II. קורסי בחירה

השלמת מניין הנקודות על פי סעיף א, ובכלל זה השלמת מניין הנקודות במדעי הטבע ל-66 נ"ז , במדעים ל-96 נ"ז הכוללות 27 נ"ז מתקדמות וביניהן 15 נ"ז במדעי הטבע לפחות קורס סמינריוני אחד במדעים[495].

ד - בחירה חופשית: 24 נ"ז

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472) מתחום המדעים. את יתר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים מקורסים במדעים או בכל תחום אחר.

ו - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

ה - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

הערות

484

על סטודנטים שיבחרו ללמוד את הקורס פרקים בהיסטוריה של המדע (‏10768‎)‏ וגם את הקורס פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏ לצבור לפחות 102 נ"ז במדעים, ואז יהיו פטורים מחובת קורס מרחיב דעת.

485

בסך הכל יש לצבור לפחות 21 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות מבין: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ. עד 6 נ"ז מתוכן יכולות להילמד בקורסים בין-אוניברסיטאיים.

486

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 96 הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף (i).

487

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ ומבוא למדע כדור הארץ מזכה ב-10 נ"ז בלבד.

2384

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2081

או הקורס 20548 שיטות אפיון מינרלים וסלעים שאינו מוצע עוד, נלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. 

2385

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

490

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

489

לקורס זה יש דרישות קדם שאינן כלולות במסלול. על הסטודנטים לוודא שהם עומדים בהן.

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1478

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

183

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור.

491

הנקודות במתמטיקה הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף (i). שאר הנקודות (בפיסיקה, בכימיה, במעבדה) נכללות גם במכסת הנקודות במדעי הטבע והחיים הנדרשות בסעיף (ii).

2062

במקום כימיה כללית ניתן ללמוד את כימיה כללית א (20470) ואחד מבין שני הקורסים כימיה כללית ב (20480) או כימיה כללית ב לביולוגים (20490)

494

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 27 הנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏. לימוד קורס סמינריוני במסגרת המסלול עונה על דרישה זו.

493

אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (20472), למרות שהקורס מקנה נקודות זכות במתמטיקה.

495

במסגרת 96 נ"ז הנדרשות במדעים בסעיף א(i) מומלץ לבחור קורסים ברמה רגילה אשר ימלאו דרישות קדם לקורסים מתקדמים מחוץ לתחום הגיאולוגיה, שכן לא ניתן למלא את הדרישה ל 27 נ"ז מתקדמות במדעים על-ידי קורסים בגיאולוגיה בלבד. ניתן לפנות ליעוץ למידע נוסף.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים