החל משנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) ישתנה היקף נקודות הזכות בתוכניות הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ל-120 נקודות זכות לפחות, בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה.

השינוי יחול על סטודנטיות וסטודנטים שיתחילו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר א2022 (א תשפ"ב) ואילך. לאחר חמש שנים (החל מסמסטר א2027) יחול השינוי על כלל הסטודנטיות והסטודנטים, ובכללם מי שהתחילו ללמוד לפני השינוי בהיקף נקודות הזכות הדרושות לתואר.

 

 
רוצה לבדוק איך המעבר ל-120 נ"ז משפיע עליך? אפשר להיעזר בשאלון שלנו
 

התחלתי ללמוד לפני סמסטר א2022, האם השינוי משפיע על הדרישות ממני?

בתוכניות הלימודים בתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה (למעט תואר חד-חוגי בכלכלה) לא יהיה שינוי בדרישות. העבודות הסמינריוניות בתוכניות לימודים אלו יקנו מעתה נקודות זכות לתואר (6 נקודות זכות בגין כל עבודה סמינריונית). המעבר לתוכנית של 120 נקודות זכות לפחות יבוצע אוטומטית בעבור כל הסטודנטיות והסטודנטים. אין צורך לפנות בבקשה לשינוי בחישוב נקודות הזכות בתוכניות שלכם. 

בתוכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול אין שינוי בדרישות.

בתוכניות הלימודים בתחומים המפורטים להלן, יחולו השינויים רק על סטודנטיות וסטודנטים שלא יסיימו את דרישות התואר שלהם עד סמסטר ג2026 (כולל):

סטודנטיות וסטודנטים בתחומים אלו שיסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026 (כולל) ילמדו על פי תוכניות לימודים המבוססות על הדרישות שחלו לפני השינוי. התוכניות מפורסמות באתר האוניברסיטה.

 

התחלתי ללמוד בסמסטר א2022 או לאחר מכן, מה זה אומר?

סטודנטיות וסטודנטים שהחלו ללמוד בסמסטר א2022 או לאחר מכן ילמדו לפי תוכניות לימודים של 120 נקודות זכות לפחות. תוכניות הלימודים המעודכנות מופיעות באתר.

לשאלות נוספות ולתיאום ייעוץ לימודים אפשר לפנות למוקד הפניות בטלפון 3500*.  

 

עוברים ל-120 - מה המשמעות עבורך?

רוצה לדעת איך המעבר ל-120 נקודות זכות משפיע עליך, אם בכלל?

בנינו שאלון שיסייע לך לקבל תשובה בנושא!