​​מסלול זה מציע לעובדי ההוראה קורסים להתמחות ולהתמקצעות בנושאים מרכזיים בעלי ביקוש רב במערכת החינוך. העמידה בדרישות הקורסים מזכה בתעודה מקצועית מטעם האוניברסיטה הפתוחה ומהווה פתח אפשרי לקידום בבתי ספר, במערכות חינוך ובארגונים המשיקים לתחומי ההוראה וההדרכה.