​​מסלול זה מציע לעובדי ההוראה קורסים להתמחות ולהתמקצעות בנושאים מרכזיים בעלי ביקוש רב במערכת החינוך. העמידה בדרישות הקורסים מזכה בתעודה מקצועית מטעם האוניברסיטה הפתוחה ומהווה פתח אפשרי לקידום בבתי ספר, במערכות חינוך ובארגונים המשיקים לתחומי ההוראה וההדרכה.

היחידה לקידום עובדי הוראה תפתח את שנה"ל תשפ"א בהוראה מקוונת מלאה.
זאת בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, של האוניברסיטה ושל האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך, לנוכח מצב התחלואה בנגיף הקורונה והתחזיות לקראת החורף הקרוב. אנו ערים לכך שהמצב במדינת ישראל עשוי להשתנות. במידה ויחול שיפור ניכר במצב התחלואה אנו ערוכים להוראה המשלבת הוראה מקוונת והוראה פרונטלית בכיתות. אנא דאגו להתעדכן האמצעות הפרסום באתר היחידה.​