ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר בסוציולוגיה ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 128 נ"ז (122 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 24 נ"ז

חוג בסוציולוגיה לתואר דו-חוגי

לימודי סוציולוגיה: 57 נ"ז

חובה - 33 נ"ז

בחירה - לפחות 18 נ"ז [426]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בסוציולוגיה.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

149

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286)

426

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569)פערים ואי-שוויון בישראל (10576), תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי(10376), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

427

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

חוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי המחשב - מערכות ויישומים: 47 נ"ז

חובה - 24 נ"ז

בחירה - לפחות 20 נ"ז במדעי המחשב [554,560]

דרישות סמינריוניות - 3 נ"ז מס [555,556]

סדנה מרשימת הסדנאות בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב [557]מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

או

סמינר מרשימת הסמינרים בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב [557]מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

הערות

508

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור.

551

במקום  הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז)

552

ניתן לבחור את אחד משני הקורסים בצירופים המותרים בתכנית הלימודים.

554

הלומדים לתואר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובחוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (20440) או מודלים חישוביים (20604) שאינם מופיעים ברשימת קורסי הבחירה.

560

סטודנטים שלמדו את הקורס שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי הבחירה בתכנית.

555

רשימת הקורסים בקבוצה זו היא איחוד רשימת הסמינרים ורשימת הסדנאות בתכנית בוגר .B.Sc במדעי המחשב. ניתן לבחור סמינר או סדנה.

556

הלומדים לתואר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובחוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (20560).

557

פרט למספר מצומצם של קורסים שיש להם דרישות קדם שהסטודנטים בתכנית לא לומדים.

2494

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024א

2581

הקורס עדיין אינו נלמד, הוא מתוכנן להילמד בסמסטר ב2024.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

186

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

277

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111).

178

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286).

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

207

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים