ידיעון תשפ"ד

חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 68 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תשתית: חובה - 8 נ"ז

הערות ללימודי התשתית

בשילוב עם החוג בפסיכולוגיה, עם החוג בניהול, ועם החוג בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎), יש ללמוד את הקורס שיטות מחקר במדעי החברה:עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (10769); ויש ללמוד את הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

בשילוב עם החוג בכלכלה יש ללמוד את הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

בשילוב עם החוג למדעי המחשב - מערכות ויישומים יש ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203‎) או את הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)‏, ואת הקורס הסקה סטטיסטית (30204‎) או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286‎)‏, ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: 60 נ"ז

חובה - 36 נ"ז

בחירה - 18 נ"ז [428]

קורס
רמה
נ''ז
בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.
דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

הקורס מבוא למחשבה מדינית (10611) הוא חובה בחוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובחירה בחוג בפילוסופיה במסגרת הדרישות למבואות תחומיים (iii). בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובסעיף המבואות התחומיים (iii) בחוג בפילוסופיה יש לצבור רק 6 נ"ז באחד משני הקורסים הראשונים. לפיכך, יש לצבור בלימודי פילוסופיה פחות 4 נ"ז.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

428

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (10929), מדע המדינה לגווניו (10375), מדיניות החוץ של בריה"מ/רוסיה (10431), השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (10504), דיקטטורות במאה ה-20 (10662), סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (10653), אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), משטרים דמוקרטיים (10661), ישראל בעשור הראשון (10486), דת, מדינה ופוליטיקה (10342), דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390) שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שהקורסים מופיעים להם בתכנית לימודים תקפה ומאושרת וטרם למדו אותם, ייבחרו קורס אחר במסגרת קורסי הבחירה בתכנית. 

429

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

430

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים