ידיעון תשפ"ד

בוגר בלימודי אפריקה ובהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 126 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 18 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

חוג בלימודי אפריקה לתואר דו-חוגי

יש לצבור 66 נ"ז ומתוכן לפחות 8 נ"ז מתקדמות ו-12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות

תכנית משותפת של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה. סטודנטים יכולים להירשם לתכנית בכל אחת האוניברסיטאות השותפות בה. אוניברסיטה זו, אוניברסיטת האם, היא זו שתעניק את התואר.[370]

לימודי אפריקה: 66 נ"ז

בלימודי אפריקה יש לצבור 12 נ"ז בקורסי מבוא, לפחות 8 נ"ז מתקדמות, ובקורסי הבחירה לא יותר מ-12 נ"ז בקורסים בעלי זיקה חלקית לאפריקה.

להלן דרישות הלימודים בחוג לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה:

א - יש ללמוד:

(i) לפחות 18 נ"ז בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, כולל לפחות קורס מתקדם אחד מקבוצה א להלן, שתיכתב בו עבודה סמינריונית.

(ii) לפחות 6 נ"ז בקורסים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.[1861]

(iii) שאר הקורסים עד להשלמת מכסת נקודות הזכות ל-54, ולהשלמת מכסת הנקודות המתקדמות ל-8, יושלמו לפי בחירת הסטודנטים בקורסים באוניברסיטה הפתוחה ו/או באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

ב - קורסי מבוא באוניברסיטה הפתוחה

ג - קורסי בחירה באוניברסיטה הפתוחה

קורס
רמה
נ''ז
קבוצה א: [373]
קורסים מתקדמים על אפריקה באוניברסיטה הפתוחה

יש ללמוד לפחות קורס אחד מקבוצה זו באוניברסיטה הפתוחה.

קבוצה ב:
קורסים באוניברסיטה הפתוחה בעלי זיקה חלקית לאפריקה [375]

מותר לצבור בתכנית 12 נ"ז לכל היותר בקורסים בעלי זיקה חלקית לאפריקה.

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות. לפחות אחת מהן במסגרת האוניברסיטה הפתוחה בקורס מקבוצה א.

שימו לב! לפני ההרשמה לתכנית יש לפנות לייעוץ אצל יועצי התכנית באוניברסיטה הפתוחה. תכנית הלימודים של הסטודנטים תגובש בעזרתם ובאישורם של יועצי התכנית.

הערות

370

לקבלת תואר דו-חוגי יש לבחור חוג נוסף באוניברסיטה הפתוחה, ולצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות לתואר. לקבלת תעודה על לימודים במסגרת חוג לאחר תואר יש לצבור לפחות 12 נ"ז מתקדמות בחוג. 

1861

דרישה זו חלה על סטודנטים שיחלו לימודיהם לחוג זה מסמסטר א2018 ואילך. מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2018, נדרשים לצבור לפחות 12 נ"ז בקורסים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

372

מומלץ ללמוד קורס זה באוניברסיטה הפתוחה, אך אין חובה לעשות כן.

373

מי שלמדו את הקורס הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב כקורס בחירה בקבוצה א.

375

סטודנטים שלמדו את הקורס יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (10311) לפני סמסטר א2014, וסיימו אותו בהצלחה, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי קבוצה ב.

חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו לתואר דו-חוגי

יש לצבור 60 נ"ז לפחות ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות (54 נ"ז בלימוד קורסים ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) [251]

א - חובה - 36 נ"ז

ב - חובה - קורסים בשפה ערבית - 6 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

ג - בחירה - לפחות 12 נ"ז [252]

ד - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במסגרת הקורסים המתקדמים המפורטים בסעיף ג.

ה - הוכחת ידע בערבית והתנאים לקבלת הפטור

עמידה בדרישות התכנית מותנית בהוכחת ידע בשפה הערבית. פטור מדרישה זו יינתן לעומדים באחד מן התנאים הבאים:

  • סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית.

  • נבחנו בבחינת בגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד. [253]

  • השיגו פטור מלימודי ערבית ברמה מקבילה מאוניברסיטה אחרת.

מי שאינם עומדים באחד מן התנאים שלעיל יכולים לזכות בפטור מלימודי השפה הערבית לאחר שייבחנו בבחינת מיון. האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: יסודות הערבית הספרותית א' (‏10853‎)‏, יסודות הערבית הספרותית ב' (‏10854‎)‏. לאחר סיום קורסי היסודות בערבית א' ו-ב' בהצלחה יוכלו ללמוד  את קורס החובה היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏10796‎)‏.[252]

שימו לב ! תכנית הלימודים החדשה לחוג "היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו" מחליפה את תכניות הלימודים לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון וחוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 רשאים ללמוד לפי התכנית החדשה או לפי התכניות הישנות. סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך חייבים לעמוד בדרישות התכנית החדשה.

הערות

251

על סטודנטים הבוחרים בתכנית זו לפנות לייעוץ אצל אחד מהיועצים/ות הבאים: ד"ר אבישי בן-דרור, דר' יחיא ח'ון, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר ליאור בריכטה, גב' יוליה ברשדסקי-ליבוביץ.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

252

סטודנטים הפטורים מן הקורסים יסודות הערבית הספרותית א' ו-ב' נדרשים להשלים

את מכסת נקודות הזכות (6 נ''ז) מרשימת קורסי הבחירה המתקדמים המופיעה בסעיף ג.

253

לקבלת פטור מקורסים 10853 ו-10854 יש לפנות לד"ר אלון פרגמן.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים