ידיעון תשפ"ה

בוגר בספרות ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 134 נ"ז (122 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

חוג בספרות לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 66 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

קורס
רמה
נ''ז
חובה -24 נ"ז [2445]
בחירה - 36 נ"ז

יש לצבור לפחות 12 נ"ז בספרות עברית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, לפחות 12 נ"ז בספרות כללית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, ובהן לפחות 12 נ"ז בקורסים מתקדמים. בלימודי הבחירה אפשר לכלול קורסים מקורסי החובה שלא נלמדו במסגרת 24 נ"ז החובה.

קורסים בספרות עברית [132]

קורסים בספרות כללית [129]


דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בספרות.

הערות

2445

הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (10734) הוא קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2024 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר זה וצברו לפחות 48 נ"ז עד סמסטר זה או שיש להם ת"ל מאושרת פטורים מקורס זה ויצברו 6 נ"ז פחות בקורסי החובה ו- 6 נ"ז יותר בקורסי הבחירה. במקרה זה יוכלו ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה. 

131

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (10112) לפני סמסטר א2016, הקורס יוכל להיחשב להם במסגרת קורסי החובה במקום הקורס תולדות הספרות העברית החדשה (10168), או במסגרת קורסי הבחירה, אך לא בשניהם. 

126

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎) לפני סמסטר ב2019, אינם חייבים ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏10778‎‎). סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס  גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏10107‎‎) ייחשב במסגרת קורסי הבחירה.

124

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (10429) לפני סמסטר א 2020, אינם חייבים ללמוד את הקורס מבוא לשירה. במקרה זה הקורס 10429 יחשב במסגרת קורסי החובה בלבד ולא במסגרת קורסי הבחירה. סטודנטים שילמדו את שני הקורסים, הקורס בימים האחרים: תמורות בשירההעברית בין תש"ח לתש"ך (10429) ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.  

132

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (10346)אלתרמן הצעיר ושירתו (10245)מיתוסים בתרבות הישראלית (10487)הפואמה הביאליקאית (10962),  שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית. 

2824

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בעברית, או במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית, אך לא בשתיהם

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

129

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (10639), נרטיב: עיון רב-תחומי (10916)והעולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (10334), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

2664

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2025

חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לתואר דו-חוגי

לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: 60 נ"ז

חובה - 36 נ"ז

בחירה - 18 נ"ז [428]

קורס
רמה
נ''ז
בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.
דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

428

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (10929), מדע המדינה לגווניו (10375), מדיניות החוץ של בריה"מ/רוסיה (10431), השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (10504), דיקטטורות במאה ה-20 (10662), סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (10653), אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), משטרים דמוקרטיים (10661), ישראל בעשור הראשון (10486), דת, מדינה ופוליטיקה (10342), דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390) שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שהקורסים מופיעים להם בתכנית לימודים תקפה ומאושרת וטרם למדו אותם, ייבחרו קורס אחר במסגרת קורסי הבחירה בתכנית. 

429

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

430

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים