ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימודי קורסים, ומתוכן 24 נ"ז מתקדמות ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 14 נ"ז

ב - לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: חובה ובחירה - לפחות 88 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 36 נ"ז


בחירה - לפחות 52 נ"ז (מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות) [1624,1625]


ג - בחירה חופשית

חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים

ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1623

קורס חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר ב2022 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2022 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם במסגרת לימודי הבחירה. מי שלא יילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת לימודי התשתית 8 נ"ז במקום 14 נ"ז,  ובמסגרת הבחירה 58 נ"ז במקום 52 נ"ז.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

1621

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1622

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

1620

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1624

החל מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה בתכנית.

1625

מי שלמדו את הקורסים דיקטטורות במאה ה-20 (10662), סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), משטרים דמוקרטיים (10661), דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (10653), ישראל בעשור הראשון (10486), דת, מדינה ופוליטיקה (10342) ,דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509),  הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שאחד מהקורסים האלה מופיע להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותו, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית.
מי שלמדו אחת מהסדנאות סדנה: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (10760), סדנה: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (10609), סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (10608), סדנה במדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (10607), שאינן מוצעות עוד, הסדנה תיחשב להם כקורס בחירה במסגרת התכנית. מי שהסדנה מופיעה להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, וטרם למדו אותה, יבחרו קורס בחירה אחר במסגרת התכנית. 

1626

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

1627

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים