ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 128 נ"ז (122 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 21 נ"ז

חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לתואר דו-חוגי

לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: 60 נ"ז

חובה - 36 נ"ז

בחירה - 18 נ"ז [428]

קורס
רמה
נ''ז
בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.
דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

428

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (10929), מדע המדינה לגווניו (10375), מדיניות החוץ של בריה"מ/רוסיה (10431), השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (10504), דיקטטורות במאה ה-20 (10662), סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (10653), אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), משטרים דמוקרטיים (10661), ישראל בעשור הראשון (10486), דת, מדינה ופוליטיקה (10342), דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390) שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שהקורסים מופיעים להם בתכנית לימודים תקפה ומאושרת וטרם למדו אותם, ייבחרו קורס אחר במסגרת קורסי הבחירה בתכנית. 

429

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

430

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

חוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים לתואר דו-חוגי

לימודי מדעי המחשב - מערכות ויישומים: 47 נ"ז

חובה - 24 נ"ז

בחירה - לפחות 20 נ"ז במדעי המחשב [554,560]

דרישות סמינריוניות - 3 נ"ז מס [555,556]

סדנה מרשימת הסדנאות בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב [557]מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

או

סמינר מרשימת הסמינרים בתכנית בוגר B.Sc. במדעי המחשב [557]מתקדם סמינריוני 3 נ"ז

הערות

508

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור.

551

במקום  הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז)

552

ניתן לבחור את אחד משני הקורסים בצירופים המותרים בתכנית הלימודים.

554

הלומדים לתואר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובחוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (20440) או מודלים חישוביים (20604) שאינם מופיעים ברשימת קורסי הבחירה.

560

סטודנטים שלמדו את הקורס שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי הבחירה בתכנית.

3204

קיימת חפיפה בין קורס זה לקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java 20441, לימוד שני הקורסים מעניק סה"כ 9 נ"ז.

555

רשימת הקורסים בקבוצה זו היא איחוד רשימת הסמינרים ורשימת הסדנאות בתכנית בוגר .B.Sc במדעי המחשב. ניתן לבחור סמינר או סדנה.

556

הלומדים לתואר בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) ובחוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (20560).

557

פרט למספר מצומצם של קורסים שיש להם דרישות קדם שהסטודנטים בתכנית לא לומדים.

2494

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024א

2581

הקורס עדיין אינו נלמד, הוא מתוכנן להילמד בסמסטר ב2024.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

186

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

277

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111).

178

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286).

207

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475), או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים