ידיעון תשפ"ד

בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 128 נ"ז (116 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 8 נ"ז

חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לתואר דו-חוגי

לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: 60 נ"ז

חובה - 36 נ"ז

בחירה - 18 נ"ז [428]

קורס
רמה
נ''ז
בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.
דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

428

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (10929), מדע המדינה לגווניו (10375), מדיניות החוץ של בריה"מ/רוסיה (10431), השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (10504), דיקטטורות במאה ה-20 (10662), סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (10653), אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), משטרים דמוקרטיים (10661), ישראל בעשור הראשון (10486), דת, מדינה ופוליטיקה (10342), דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390) שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שהקורסים מופיעים להם בתכנית לימודים תקפה ומאושרת וטרם למדו אותם, ייבחרו קורס אחר במסגרת קורסי הבחירה בתכנית. 

429

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

430

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו לתואר דו-חוגי

יש לצבור 60 נ"ז לפחות ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות (54 נ"ז בלימוד קורסים ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) [251]

א - חובה - 36 נ"ז

ב - חובה - קורסים בשפה ערבית - 6 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

ג - בחירה - לפחות 12 נ"ז [252]

ד - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במסגרת הקורסים המתקדמים המפורטים בסעיף ג.

ה - הוכחת ידע בערבית והתנאים לקבלת הפטור

עמידה בדרישות התכנית מותנית בהוכחת ידע בשפה הערבית. פטור מדרישה זו יינתן לעומדים באחד מן התנאים הבאים:

  • סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית.

  • נבחנו בבחינת בגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד. [253]

  • השיגו פטור מלימודי ערבית ברמה מקבילה מאוניברסיטה אחרת.

מי שאינם עומדים באחד מן התנאים שלעיל יכולים לזכות בפטור מלימודי השפה הערבית לאחר שייבחנו בבחינת מיון. האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: יסודות הערבית הספרותית א' (‏10853‎)‏, יסודות הערבית הספרותית ב' (‏10854‎)‏. לאחר סיום קורסי היסודות בערבית א' ו-ב' בהצלחה יוכלו ללמוד  את קורס החובה היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏10796‎)‏.[252]

שימו לב ! תכנית הלימודים החדשה לחוג "היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו" מחליפה את תכניות הלימודים לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון וחוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 רשאים ללמוד לפי התכנית החדשה או לפי התכניות הישנות. סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך חייבים לעמוד בדרישות התכנית החדשה.

הערות

251

על סטודנטים הבוחרים בתכנית זו לפנות לייעוץ אצל אחד מהיועצים/ות הבאים: ד"ר אבישי בן-דרור, דר' יחיא ח'ון, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר ליאור בריכטה, גב' יוליה ברשדסקי-ליבוביץ.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

252

סטודנטים הפטורים מן הקורסים יסודות הערבית הספרותית א' ו-ב' נדרשים להשלים

את מכסת נקודות הזכות (6 נ''ז) מרשימת קורסי הבחירה המתקדמים המופיעה בסעיף ג.

253

לקבלת פטור מקורסים 10853 ו-10854 יש לפנות לד"ר אלון פרגמן.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים