ידיעון תשפ"ה

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי החיים כולל צבר קורסים בקדם-רפואה (pre-med)

 התכנית מאפשרת לבוגריה להגיש מועמדות לתכניות הארבע-שנתיות ללימודי רפואה בחלק מבתי הספר לרפואה בארץ. שימו לב! לימודי הצבר אינם רשומים בתעודת הבוגר. אישור על לימודי הצבר ניתן אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לפחות 30 נ"ז מתקדמות ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - לפחות 22 נ"ז

ב - לימודי חובה במדעי החברה: לפחות - 10 נ"ז

ג - לימודי מדעי החיים: חובה - 55 נ"ז, ובהן 16 מתקדמות

ד - לימודי מדעי החיים: בחירה - לפחות 33 נ"ז ובהן לפחות 14 נ"ז מתקדמות

קורס
רמה
נ''ז
(i) לפחות 27 נ"ז עיוניות במדעי החיים ובהן לפחות 14 נ"ז מתקדמות ובהן לפחות קורס סמינריוני אחד [3314]מתקדם סמינריוני
3

מתקדם סמינריוני
3מתקדם סמינריוני
3(ii) לפחות שלושה קורסי מעבדה - לפחות 6 נ"ז

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

182

ניתן ללמוד קורס זה, ללא עלות, לסטודנטים שלמדו את הקורס כימיה כללית א (20470).

3337

או הקורס 20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java , או הקורס 20453 מבוא למדעי המחשב ושפת  Java א  + 20454 מבוא למדעי המחשב ושפת  Java ב , או הקורס ‏20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון, או הקורס 20478 - יסודות התכנות בשפת Java  - שאינו מוצע עוד 

1403

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

1763

חובת הלימוד של קורס זה חלה על כל הסטודנטים שלא למדו, עד סמסטר ב2022 כולל, לפחות שניים מהקורסים: התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) (20452) (או 20214), גנטיקה (20495), ביוכימיה א (20204), עולם החיידקים (20237), ביוכימיה ב (20247).
או שלמדו כבר את אחד מקורסי המעבדה: מעבדה בביולוגיה של התא (20236), מעבדה בביוכימיה של חלבונים (20405), מעבדה בביולוגיה מולקולרית (20460), מעבדה באימונולוגיה (20459), מעבדה בביוטכנולוגיה: תהליכים מיקרוביאליים (20457) עד סמסטר א2023 כולל.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2405

או הקורס התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) (20214) שאינו מוצע עוד. 

1409

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

78

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים