בואו ללמוד איתנו

60 שניות על מדיניות החינוך ומדוע כדאי ללמוד עליה

60 שניות על מדיניות החינוך ומדוע כדאי ללמוד עליה

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך