הוראה מרחוק

שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה היא שיטת ההוראה מרחוק והלמידה האישית. הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, ובמיוחד אלה הלומדים לתואר שני, אמורים לקרוא ולעבד בכוחות עצמם את חומר הלימוד. כל סטודנט מפתח לעצמו שיטת למידה המתאימה לצרכיו והולמת את אופיו. עם זאת, האוניברסיטה הפתוחה מספקת לסטודנטים כלים אחדים במטרה לסייע להם בתהליך הלמידה. בין הכלים הללו: חומר כתוב המותאם במיוחד ללמידה עצמית, מפגשים פרונטליים ומקוונים, הנחיה וייעוץ טלפוניים, מטלות ובחינות, גישה למאגרי מידע, ואתר אינטרנט מיוחד לקורס - האתר מכיל בין היתר מקראה אלקטרונית (אסופת מאמרים לקריאה מונחית).

מפגשי הנחיה

חשוב לציין: מפגשי ההנחיה אינם הרצאות פרונטליות אלא דיון קבוצתי מונחה. מפגשי ההנחיה נועדו להרחבת הידע ולהעמקתו, להבהרת נקודות עקרוניות בחומר הלימוד, ולדיון מעמיק במאמרים וברעיונות המועלים בהם.

במהלך הסמסטר יתקיימו 6 מפגשי הנחיה.

אורך כל מפגש הנחיה הוא 3 שעות. המפגשים מתקיימים בשעות הערב בימות השבוע, או בימי שישי בבוקר.

בקורסים סמינריונים: על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בכל מפגשי הקורסים הסמינריוניים, משמע נוכחות חובה!

תכנית לימודים

להשלמת הדרישות לתואר שני במנהל עסקים חייב הסטודנט לצבור 45 נ"ז בלימודי חובה, לימודי בחירה וקורסים סמינריוניים. התכנית מציעה שלוש התמחויות. סטודנטים יכולים לבחור בהתמחות אחת, או בשתיים, או ללמוד תואר ללא התמחויות כלל. לפירוט נוסף ראו עמוד תכנית הלימודים.