ידיעון תשפ"ה

בוגר בניהול ובמדעי הקוגניציה (‏B.A.‎)

יש לצבור סכ"ה 142 נ"ז (130 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 21 נ"ז

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי הקוגניציה

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142).

חוג בניהול לתואר דו-חוגי

לימודי ניהול: לפחות 62 נ"ז מתוכן 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז בכתיבת עבודה סמינריונית [254]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 44 נ"ז [254]
בחירה - לפחות 12 נ"ז מתקדמות [255,2304]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס [2304]

עבודה סמינריונית אחת בניהול.

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית אחת לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית במסגרתה יכתבו את העבודה הסמינריונית באנגלית.

הערות

254

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס מבוא למיקרוכלכלה (10131) 1 נ"ז פחות. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2022 יוכלו לצבור 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ובחוג כולו.  

1941

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434), ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול וידרשו לצבור לפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול.

255

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434), ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול וידרשו לצבור לפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול. 

מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (10713) (3 נ"ז), תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (10516) (6 נ"ז מתקדמות), יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז מתקדמות), מחקרי שיווק (10350) (6 נ"ז מתקדמות), שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה.   

2304

מי שלמדו את הקורס 'סמינר מצטיינים בניהול: התנסות מעשית בארגונים' (10981) שאינו נלמד עוד, 6 נ"ז מתקדמות בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול ו- 6 נ"ז עס יחשבו להם במסגרת דרישת העבודה הסמינריונית בניהול.

256

אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142) במסגרת הלימודים לתארים בניהול ובמדעי הקוגניציה, בכימיה ובניהול, במתמטיקה ובניהול, בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

257

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2020 , או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

258

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021.  תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

259

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז מתקדמות במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

260

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389) (6 נ"ז מתקדמות), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020.  

261

במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה ובניהול, אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (10352) במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (10522) במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

262

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

263

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

2565

מי שילמדו את הקורס מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתו עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.

חוג במדעי הקוגניציה לתואר דו-חוגי

קורסים בהיקף של לפחות 59 נ"ז

לימודי מדעי המחשב: חובה - 6-4 נ"ז [3124]

לימודי פסיכולוגיה: חובה - 12 נ"ז

לימודי פילוסופיה: חובה - 12 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

לימודי בלשנות: חובה - 6 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

לימודי מדעי הקוגניציה: 19 נ"ז

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה (ייתכן שבעתיד ייפתח המסלול לתלמידים לתארים אחרים).

תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול

יתקבלו סטודנטים שיוכיחו את הצטיינותם על פי עמידתם בתנאי הסף כמפורט בסעיפים א-ג כלהלן:

א. ציון של 85 לפחות בכל אחד מארבעת הקורסים הבסיסיים בתכנית החוג למדעי הקוגניציה: סטטיסטיקה למדעי החברה א או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, יסודות התכנות בשפת Java [2181] או יסודות התכנות בפייתון [483] (או ציון של 80 לפחות במבוא למדעי המחשב ושפת Java, או באחת מהחלופות האחרות לקורס זה בתכנית), פסיכולוגיה פיזיולוגית. סטודנטים שהוכרו להם לימודים קודמים בקורסים הדומים בתכניהם לקורסים אלה, ציוני הקורסים שהוכרו ייחשבו לעניין שאלת זכאותם להשתייך למסלול המצטיינים.

ב. ציון ממוצע משוקלל של 90 לפחות בארבעת הקורסים הללו (או ציון ממוצע משוקלל של 88 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java או יסודות התכנות בפייתון[483]).

ג. ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג למדעי הקוגניציה (או ציון ממוצע משוקלל של 84 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java או יסודות התכנות בפייתון[483]). כמו כן, נדרש ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג האחר (פסיכולוגיה, פילוסופיה או מדעי המחשב).

ד. המצטיינים מבין הסטודנטים שעמדו בתנאים א-ג יוכלו להתקבל למסלול למצטיינים, בכפוף לראיון קבלה ובהתאם לכמות המלגות הפנויות בשנה האקדמית שלאחר סיום ארבעת הקורסים המוזכרים בסעיף א.

ה. על סטודנטים שיתקבלו למסלול המצטיינים יהיה להגיש לוועדה לאישור תכניות לימודים בקשה לאישור תכנית לימודים לתואר בוגר בחוג למדעי הקוגניציה ובחוג הנוסף הרלוונטי למסלול המצטיינים, וזאת תוך שלושה חודשים מיום שיתקבלו למסלול. אם לא יגישו תכנית כאמור, תבוטל קבלתם למסלול המצטיינים, הם יצורפו אליה מחדש לאחר הגשת התכנית.

ו. סטודנטים שיתקבלו למסלול למצטיינים יישארו שייכים אליו כל עוד הם עומדים בתנאי ג שלעיל, וכל עוד לא נכשלו בקורס כלשהו הכלול באחד מחוגי הלימוד שלהם. העמידה בתנאים אלה תיבחן מחדש בסוף כל שנה אקדמית. סטודנטים שהתקבלו למסלול המצטיינים ואשר נשרו ממנו עקב אי עמידה באחד מן התנאים הללו או בשניהם יושבו למסלול המצטיינים אם שיפרו את ממוצע הציונים שלהם כנדרש או למדו שוב את הקורס שבו נכשלו ועברו אותו בהצלחה, בהתאמה.

הטבות

סטודנטים אשר יתקבלו למסלול למצטיינים יזכו בהטבות כדלקמן:

1. יקבלו מלגות שכ"ל לכל הקורסים שיילמדו בשנה אקדמית שבה יילמדו לפחות 6 קורסים בשנה (‏לפחות 2 קורסים בכל אחד משני החוגים), כל עוד הדבר יתאפשר בהתאם לתכנית הלימודים שהגישו ולהיצע הקורסים בשנה המדוברת‎‏, החל מהשלב שבו התקבלו למסלול וכל עוד הם שייכים אליו. סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שלהם יקבלו מלגות שכ"ל עבור הקורסים שציונם משתקלל בציון לתואר שנותרו להם - יהא מספרם אשר יהא. המלגה לכל קורס תכסה את שכר הלימוד הבסיסי לקורס, בכל הקורסים שבהם הם חייבים בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה להם ואשר חייבים בשכר לימוד, ובכללם אנגלית למתקדמים.

2. יופנו לחבר סגל בכיר אשר ייעץ להם בכל היבט הקשור ללימודים.

3. ישתתפו בסמינר למצטיינים לפי הפירוט הבא:

ההשתתפות בסמינר המצטיינים היא חובה לתלמידי מסלול המצטיינים.

4. לסטודנטים במסלול למצטיינים תהיה האפשרות לבצע פרויקט מחקר בהנחיית חבר/ת סגל בכיר, וזאת בתנאי שיימצא נושא לפרויקט מחקר המעניין הן את התלמיד והן את חבר/ת סגל, ושחבר הסגל יסכים להנחות בפרויקט וכתלות בצרכי חבר הסגל ובאפשרותו לתמוך בסטודנט. סטודנטים  שיבצעו פרויקט כזה יזכו לתגמול כספי, בנוסף למלגת שכ"ל.

סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה מוזמנים להעביר גיליון ציונים לגברת נועה שלו בדוא"ל: noashal@openu.ac.il במהלך חודש ספטמבר הקודם לתחילת השנה האקדמית.

הערות

175

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד תוכנת Matlab במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה (10756)

177

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112, 3 נ"ז) ורגרסיה וניתוח שונות (10286, 3 נ"ז).

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

3124

סטודנטים שלמדו את הקורס יסודות התכנות בשפת Java 20478 , שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

581

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453, 3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454, 3 נ"ז).

582

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

3065

קורס שנתי

583

במסגרת קורס זה תילמד תוכנת Matlab, אותה ניתן ללמוד גם בנפרד מלימוד הקורס. לימוד התוכנה נסמך על ידע קודם מסוים באלגברה לינארית, כמפורט בתיאור הקורס. 

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

2181

הקורס יוצע ללימוד בפעם האחרונה בסמסטר א2024 . 

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

186

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (20127) או שעמדו בבחינת פטור.

177

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112, 3 נ"ז) ורגרסיה וניתוח שונות (10286, 3 נ"ז).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים