ידיעון תשפ"ה

תכנית זו חלה על סטודנטים וסטודנטיות שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2022א ואשר ישלימו את לימודיהם עד סמסטר 2026ג.
סטודנטיות וסטודנטים שלא ישלימו את לימודיהם בתכנית עד סמסטר ג2026 (כולל) ילמדו לפי דרישות התכנית המעודכנת.
סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.A.‎ בכלכלה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות (114 נ"ז בלימודי קורסים ועוד 6 נ"ז בכתיבת עבודה סמינריונית) ולעמוד בדרישות הבאות: [1453]


i- החל מסמסטר א 2022 השתנה היקף נקודות הזכות בכמה קורסים בתכנית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2022 ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג 2026 (כולל), לא ידרשו לעמוד במכסת 120 נקודות זכות בתכנית כולה. על סטודנטים אלה לצבור לפחות 95 נ"ז בלימודי כלכלה (ובכללן ללמוד את קורסי החובה, ולפחות שנים עשר קורסי בחירה, מהם לפחות ארבעה מקבוצה א), ולפחות 108 נ"ז בקורסים ו- 6 נ"ז בגין עבודה סמינריונית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2022 ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר ג 2026 יידרשו לצבור 120 נ"ז בתכנית זו.


א - לימודי תשתית: חובה - 13 נ"ז

ב - לימודי כלכלה: חובה ובחירה - לפחות 101 נ"ז [1453,1456]

קורס
רמה
נ''ז

חובה - 37 נ"ז[1453][1456]


בחירה - לפחות 64 נ"ז[1453]

i- החל מסמסטר א 2022 השתנה היקף נקודות הזכות בכמה קורסים בתכנית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2022 ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג 2026 (כולל), לא ידרשו לעמוד במכסת 120 נקודות זכות בתכנית כולה. על סטודנטים אלה לצבור לפחות 95 נ"ז בלימודי כלכלה (ובכללן ללמוד את קורסי החובה, ולפחות שנים עשר קורסי בחירה, מהם לפחות ארבעה מקבוצה א), ולפחות 108 נ"ז בקורסים ו- 6 נ"ז בגין עבודה סמינריונית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2022 ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר ג 2026 יידרשו לצבור 120 נ"ז בתכנית זו.

בלימודי הבחירה בכלכלה יש לכלול לפחות שניים עשר קורסים,  מהם לפחות ארבעה קורסים מתקדמים מקבוצה א' ולפחות 24 נ"ז מתקדמות בסך הכל. מי שלמדו את הקורס כלכלה יישומית משלבת התנסות מעשית (‏‏?11304‎‎, 7 נ"ז מתקדמות)‏‏ יעמדו בדרישות הבחירה בכלכלה, אם ילמדו אחד עשר קורסים כולל קורס זה.

קבוצה א[1457]
קבוצה ב

אחד מבין הקורסים הבאים:ג - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה בקורס מקבוצה א.[2572]

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך, וסווגו בבחינת המיון לרמת אנגלית 'מתקדמים ב' או רמת 'פטור' , יכולים לעמוד בדרישת קורס תוכן באנגלית באמצעות השתתפות בסדנה סמינריונית לכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית וכתיבת עבודה סמינריונית באנגלית.

ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1453

החל מסמסטר א 2022 השתנה היקף נקודות הזכות בכמה קורסים בתכנית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2022 ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג 2026 (כולל), לא ידרשו לעמוד במכסת 120 נקודות זכות בתכנית כולה. על סטודנטים אלה לצבור לפחות 95 נ"ז בלימודי כלכלה (ובכללן ללמוד את קורסי החובה, ולפחות שתים עשרה קורסים בבחירה מהם לפחות ארבעה קורסים בכלכלה מקבוצה א), ולפחות 108 נ"ז בקורסים ו- 6 נ"ז בגין עבודה סמינריונית. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א 2022 ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר ג 2026 יידרשו לצבור 120 נ"ז בתכנית זו.

1454

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001), שאינו מקנה נקודות זכות.  

1456

לפני סמסטר א2018 הקנה הקורס תורת המחירים ב (10628) 3 נ"ז. מי שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז,  יצברו בלימודי החובה בכלכלה 1 נ"ז פחות ויידרשו לצבור בלימודי הבחירה בכלכלה 1 נ"ז נוספת.

1455

לפני סמסטר א2022 הקנה הקורס 1 נ"ז פחות.

1462

או הקורס התנהגות ארגונית (10430) במתכונתו הקודמת שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2018.

3425

אין ללמוד את הקורס עקרונות האקונומטריקה (אנגלית) 10887 בתכנית זו

 

1457

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (10398) (3 נ"ז), שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.  

1458

או הקורס כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית (10998) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2785

בקורס זה מוצעות סדנאות לכתיבת עבודה סמינריונית בעברית ובאנגלית.  

1459

או הקורס כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית (10997) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2572

מי שילמדו את הקורס 'תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול' (10599),או הקורס 'העדפה ובחירה חברתית' (10502) מסמסטר ב2024 ואילך, לא יוכלו עוד להרשם ולכתוב במסגרתם עבודה סמינריונית. מי שלמדו את הקורס/ים עד וכולל סמסטר א2024 יוכלו להרשם לכתיבת עבודה סמינריונית במסגרתם עד לסוף יולי 2024. לאחר מכן לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורסים אלה.

1460

או הקורס כלכלה בין-דורית משולב התנסות מעשית (10996) (6 נ"ז) שאינו נלמד עוד.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1463

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שאינו נלמד עוד.

1464

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389) (6 נ"ז מתקדמות), שאינו נלמד עוד.   

1465

חובה לכתוב בקורס זה עבודה סמינריונית למעט ללומדים בתכנית זו.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים