ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ במדעי המחשב במסלול התמחות באבטחת המרחב המקוון (אבטחת סייבר)

יש לצבור לפחות 120 נ"ז ולעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות 111 נ"ז במדעים
    מתוכן לפחות 76 נ"ז במדעי המחשב

  • לפחות 39 נ"ז מתקדמות במדעי המחשב

מסלול ההתמחות אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

א - לימודי תשתית במתמטיקה: חובה - 35 נ"ז

ב - לימודי מדעי המחשב: לפחות 70 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

I. לימודי חובה במדעי המחשב: 46 - 42 נ"ז [2448]


II. לימודי חובה נוספים במדעי המחשב ייחודיים למסלול: 16 נ"ז

III. לימודי בחירה: לפחות 8-12 נ"ז [1523][2452]לכל היותר קורס אחד מרשימת הקורסים לתואר שני:


ג - דרישות סמינריוניות במדעי המחשב: 6 נ"ז מס

קורס
רמה
נ''ז

ד - לימודי בחירה: 9 נ"ז [1525]

-          ניתן ללמוד קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ (לא כולל קורסים סמינריונים), עד להשלמת מכסות הנקודות השונות הנדרשות לתואר. [1526]

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה: לימודי מדעי המחשב הם מובנים מיסודם. לפיכך יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של קורסים, אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיוני. למשל, את לימודי החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל האפשר. אפשר ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.

הערות

1762

או הקורס אבטחת מערכות תוכנה (22923) שאינו מוצע עוד.

2448

סטודנטים שילמדו את אוטומטים ושפות פורמליות ולא את מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות יידרשו ללמוד את מודלים חישוביים. במקרה זה הקורס מודלים חישוביים יקנה סה"כ 2 נ"ז במקום 5 נ"ז והם יידרשו להשלים את הנ"ז החסר בסעיף ב.III לימודי בחירה. 

2449

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2024א

2581

הקורס עדיין אינו נלמד, הוא מתוכנן להילמד בסמסטר ב2024.

2644

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2025 

1520

במקום הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java  א (20453 ,3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454 ,3 נ"ז).

1523

אפשר לכלול לכל היותר קורס אחד לתואר שני בלימודי הבחירה.  להרשמה לקורסים לתואר שני יש צורך באישור יועץ.

2452

סטודנטים שצברו 42 נ"ז בסעיף ב.I לימודי חובה במדעי המחשב יידרשו לצבור 12 נ"ז בסעיף ב.III לימודי בחירה

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1524

הקורס עדיין אינו נלמד.

2804

הסמינר יהיה בנושא אבטחת המרחב המקוון

1525

ניתן ללמוד קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ, עד להשלמת מכסות הנקודות השונות הנדרשות לתואר. לסטודנטים בעלי רקע של 4 יח"ל במתמטיקה מהתיכון, המעוניינים ללמוד כלים מתמטיים בסיסיים וחשיבה מתמטית מופשטת, כהכנה לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית מומלץ ללמוד את הקורס אשנב למתמטיקה (‏‏04101, 6 נ"ז‎‎)‏.

1526

לפני הרשמה לקורס בחירה כללית בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים