מוסמך (‏MBA‎)‏ במינהל עסקים

מבוא1

תכנית הלימודים לתואר MBA (‏Master of Business Administration‎)‏ מיועדת להכשיר את הלומדים בה לתפקידי ניהול בדרגים שונים בארגונים עסקיים וציבוריים.

התכנית מקנה ידע, מיומנות וכישורים מקצועיים בתחומים המרכזיים של ניהול ומינהל עסקים, ומאפשרת התמחות בתחומים פונקציונליים, ובכללם: מדיניות עסקית וניהול אסטרטגי, שיווק, חשבונאות, מימון, ניהול התפעול, ניהול משאבי אנוש, ניהול בין-לאומי, כלכלה תעשייתית ועסקית, מינהל ומדיניות ציבורית, אתיקה ומשפט, מדעי ההתנהגות בניהול, קבלת החלטות, שיטות כמותיות לניהול ומערכות מידע. הסטודנטים ילמדו ויתנסו בשיטות לאבחון תופעות ניהוליות, וירכשו כלים לקבלת החלטות ולפתרון בעיות. הכלים הנרכשים בתחומים השונים ייושמו בניתוח ובתכנון מערכות ופרויקטים מתוך תפיסה ניהולית אינטגרטיבית.

התכנית מוצעת במסלול של תואר מוסמך ללא תזה.

תנאי קבלה

ללימודי MBA יתקבלו מועמדים הממלאים את התנאים האלה:

  • בעלי תואר ראשון בניהול ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.
  • בעלי תואר ראשון בתחום אחר ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.
  • בעלי תואר ראשון כנ"ל בציון נמוך יותר יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודים בתכנית, וזו תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית. במקרים מיוחדים, תחליט ועדת הקבלה של התכנית לזמן את המועמדים לריאיון אישי, וזאת על פי שיקול דעתה. ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות ייחשב כיתרון.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

אפשר יהיה לקבל פטור של עד 18 נקודות זכות על לימודים לתואר שני במוסד אקדמי אחר. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

להשלמת הדרישות לתואר MBA חייבים הסטודנטים לצבור 45 נקודות זכות בלימודי חובה, לימודי בחירה וקורסים סמינריוניים. סטודנטים ללא רקע מתאים יחויבו בלימודי השלמה של קורסי תשתית שאינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. לימודי החובה יכללו קורסי ליבה במקצועות הניהול וכן קורס אינטגרטיבי מתקדם שיילמד לאחר השלמת קורסי הליבה. האופי הרב-תחומי של לימודי התואר השני במינהל עסקים והדרישה לקורסי השלמה, קורסי חובה, קורסי חובה מתקדמים וקורסי בחירה מתקדמים וסמינריוניים, מאפשרים לבנות תכנית המתבססת על פריסה ומגוון במסגרת הקורסים שמציעה האוניברסיטה הפתוחה. סטודנטים בתכנית יידרשו להוכיח יכולת יישום של החומר הנלמד בבעיות ניהול מעשיות, באירועי ניהול בתחומי עבודתם ובארגוניהם ובאירועי ניהול במשק הישראלי ובעולם.

סטודנטים שעל פי החלטת ועדת הקבלה יהיו מנועים מללמוד קורס בתכנית בגין לימודים קודמים – קורס שזיכה אותם בנקודות זכות לתואר ראשון, יידרשו להשלים את מכסת 45 נקודות הזכות מתוך קורסי הבחירה והקורסים הסמינריוניים המוצעים בתכנית.

לימודי ה-MBA מורכבים מ-5 קבוצות של קורסים 2

קורסי השלמה3

רמה

נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (‏91415‎)‏

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים: אלגברה לינארית (‏91416‎)‏

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

לימודי חובה:4 15 נ"ז5

חשבונאות למנהלים (‏13002‎)‏

3

שיווק (‏13003‎)‏

3

ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏

3

ניהול פיננסי (‏13005‎)‏

3

דיני תאגידים למנהלים (‏13018‎)‏

3

לימודי חובה מתקדמים: 3 נ"ז

אסטרטגיה עסקית תחרותית (‏13015‎)‏

3

לימודי בחירה:6 לפחות 21 נ"ז

אשכול חשבונאות

חשבונאות ניהולית (‏13009‎)‏

3

השבחת ערך חברות (‏13041‎)‏

3

דיווח כספי א

דיווח כספי ב

אשכול מימון

ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל (‏13022‎)‏

3

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות (‏13008‎)‏

3

שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית בישראל (‏13033‎)‏

3

תורת ההשקעות

אשכול ניהול, שיווק ופרסום

נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים (‏13013‎)‏

3

תקשורת שיווקית משולבת ופרסום (‏13014‎)‏ 7

3

תכנון וביצוע סקרים (‏13010‎)‏

3

חשיבה יצירתית שיטתית (‏13045‎)‏

3

שינוי עמדות ותהליכי שכנוע בשיווק ובפרסום

אסטרטגיה לחברה רב-עסקית

אשכול ניהול בין-לאומי8

מימון עסקי רב-לאומי (‏13035‎)‏

3

תרבות וניהול (‏13019‎)‏

3

בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות (‏13038‎)‏

3

יזמות עסקית: היבטים תאורטיים וניהוליים (‏13043‎)‏

3

אשכול כלכלת עסקים ותעשייה

תורת המיקום (‏13026‎)‏

3

יישומי אקונומטריקה בניהול (‏13029‎)‏

3

תורת המשחקים: יישומים לניהול (‏13044‎)‏

3

כלכלה ניהולית

ארגון ענפי

אשכול מינהל ומדיניות ציבורית

מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה (‏13037‎)‏

3

שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה (‏12018‎)‏

3

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה (‏12003‎)‏

3

מדיניות וכלכלת שלטון מקומי

גישות ותפקידי הממשלה

אשכול משפט, אתיקה ומסים

משפט העבודה (‏13011‎)‏

3

אתיקה בעסקים (‏13012‎)‏

3

דיני הסחר הבין-לאומי (‏13042‎)‏

3

עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה (‏13036‎)‏

3

אשכול ניהול התפעול

חקר ביצועים (‏13001‎)‏ 5

3

אסטרטגיה של התפעול (‏13027‎)‏

3

ניהול התפעול בארגון (‏13034‎)‏

3

ניהול פרויקטים למינהל עסקים (‏13032‎)‏

3

ניהול ובקרת איכות

אשכול שיטות כמותיות ומערכות מידע

ניתוח ועיצוב מערכות מידע: שילוב תהליכים ועצמים (‏13021‎)‏

3

ניהול אסטרטגי של מערכות מידע (‏13006‎)‏

3

כלכלת מוצרי מידע (‏13030‎)‏

3

ניתוח אירועים בעזרת סימולציה

קבלת החלטות בניהול

אשכול מדעי ההתנהגות בניהול 9

דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום (‏13017‎)‏

3

מנהיגות בארגונים (‏13023‎)‏

3

רגשות בארגונים (‏13902‎)‏

3

תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה במקום העבודה (‏13031‎)‏

3

יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה (‏13040‎)‏

3

הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי (‏13039‎)‏

3

קורסים סמינריוניים: 6 נ"ז11,10

סמינר: שווקים אלקטרוניים (‏13801‎)‏

3

סמינר: ניהול ידע (‏13802‎)‏

3

סמינר: חשיבות המידע הפיננסי בעסקאות, בגיוסי הון ובזיהוי כשלונות (‏13102‎)‏

3

סמינר: כלכלת כוח אדם (‏13501‎)‏

3

סמינר: סוגיות ויישומים במימון במשק הישראלי

3

סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים (‏13201‎)‏

3

סמינר: קידום רעיונות ומוצרים והגורמים להתפשטותם (‏13301‎)‏

3

סמינר: התנהגות אנשים בארגון: מניעים ודרכי השפעה (‏13903‎)‏

3

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים באתר הבית של התואר השני במינהל עסקים ובקטלוג הקורסים באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה.

משך זמן לימודים

יש לסיים את לימודי התואר השני במינהל עסקים תוך 5 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל קורסי השלמה‎)‏. 12

זכאות לתואר

לתואר MBA יהיו זכאים מי שסיימו בהצלחה את כל הקורסים.

ציון התואר

ציון הגמר לתואר הוא ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.

תואר בהצטיינות

תואר בהצטיינות מוענק למי שסיימו את לימודי התואר השני במינהל עסקים בממוצע ציונים שבין 90 ל-94.

תואר בהצטיינות יתרה מוענק למי שסיימו את לימודי התואר השני במינהל עסקים בממוצע ציונים של 95 ומעלה.


1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

ברשימה מופיעים קורסים קיימים, קורסים בפיתוח וקורסים בתכנון. תיאורי הקורסים מופיעים בקטלוג הקורסים ובאתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה. מועדי הפעלת הקורסים מופיעים בידיעון האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה ובאתר הבית של התכנית .

3

קורסים בכלכלה, במתמטיקה ובסטטיסטיקה בציון ממוצע 75 ומעלה. יידרשו מסטודנטים שלא למדו במסגרת אקדמית את הקורסים האלה או קורסים המקבילים להם בתוכנם ובהיקפם. קורסי ההשלמה הינם קורסי תואר ראשון ונ"ז הזכות בגינן אינן נכללות במכסת נ"ז ללימודי התואר השני.

4

קורסי ליבה בנושאים תחומיים בניהול ובמינהל עסקים. במקרים מסוימים ועל פי שיקול דעתה של הוועדה לתואר שני במינהל עסקים, סטודנטים שיהיו פטורים מללמוד קורסי חובה בגין לימודים קודמים, יידרשו להשלים את מכסת 45 נקודות הזכות לתואר מלימודי הבחירה.

5

מסמסטר א2017 בוטלה חובת לימוד הקורס חקר ביצועים (‏13001‎)‏ במסגרת לימודי החובה בתכנית והוא משויך כקורס בחירה במסגרת אשכול ניהול התפעול. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2017, הוא ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בתכנית ואת יתרת נ"ז בתכנית ישלימו בקורסי הבחירה ובשני קורסים סמינריוניים. מי שלא למדו את הקורס יוכלו לבחור בו כקורס בחירה במסגרת אשכול ניהול התפעול או להשלים את יתרת נ"ז בתכנית בקורסי בחירה אחרים ובשני קורסים סמינריוניים.

6

לימודי הבחירה נועדו לאפשר לסטודנטים העמקה והתמחות, והם מוצעים ב-10 אשכולות. בשל האופי האינטגרטיבי של התכנית נדרשים הסטודנטים לבחור לפחות 7 קורסים מתוך לפחות 3 אשכולות. סטודנטים לא יוכלו ללמוד קורס בחירה מסוים אם למדו קורס זהה במסגרת לימודיהם לתואר הראשון.

7

שם הקורס בגרסתו הקודמת היה פרסום: תאוריה ויישום.

8

מי שלמדו את הקורס כלכלה בין לאומית: היבטים מוניטריים (‏13020‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין הקורס ייחשבו במסגרת לימודי הבחירה באשכול ניהול בין-לאומי.

9

מי שלמדו את הקורס תכנון כוח אדם בכלים סטטיסטיים (‏13016‎)‏, שאינו מוצע עוד נ"ז בגין קורס זה ייחשבו במסגרת לימודי הבחירה באשכול מדעי ההתנהגות בניהול.

10

הסטודנטים ישתתפו באופן פעיל ב-2 סמינריונים לפי בחירתם, בכפוף לאישור ראש התכנית. תנאי קבלה לקורס סמינריוני הוא עמידה בדרישות הקדם לאותו קורס. הקורסים הסמינריונים יילמדו במפגשי פנים מול פנים של קבוצות קטנות ובשילוב טכנולוגיות למידה מרחוק (‏תקשוב, ועידת חוזי, וכיוצא באלה‎)‏.

11

או הסמינרים: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי, המגזר היצרני ועל המערכת הפיננסית (‏13401‎)‏, הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי (‏13101‎)‏ , שוק ההון בישראל (‏13202‎)‏, מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע (‏13803‎)‏ התנהגויות ארגוניות קריטיות וביצועי ארגון (‏13901‎)‏ שאינם נלמדים עוד.

12

סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן, יוכלו במקרים חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה עשויה לדרוש מהם ללמוד קורסים נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים שנלמדו על ידם, או בנוסף להם.