חוג בקולנוע לתואר דו-חוגי

■ לפחות 54 נ"ז ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

לימודי קולנוע: 54 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

רמה

נ"ז

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 1

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏ 2

ר

6

בחירה – 24 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מתקדמות, מהן לפחות 6 נ"ז בקורסים בתאוריה ובהיסטוריה של הקולנוע (‏מסומנים בכוכבית‎)‏.

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏ *

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏ *

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏ 3

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בקולנוע.


1

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (‏10421‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2

קורס זה הוא חובה בתכנית החל מסמסטר ב2015 במקום הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏. מי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏ לפני סמסטר ב2015, פטורים מלימוד קורס זה. סטודנטים אלה שיבחרו בכל זאת ללמוד גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתכנית.

3

או הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏10551‎)‏, שאינו מוצע עוד.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג בקולנוע עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בספרות ובקולנוע

הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏‏‏10734‎‎‎)‏‏ היה חובה בחוג בקולנוע לפני סמסטר ב2015, ולאחר מכן הוחלף בקורס מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏, למי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו לפני סמסטר ב2015, ולא ילמדו גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו ייחשב במסגרת החובה בחוג בקולנוע ולא ייחשב במסגרת החוג בספרות. למי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו לפני סמסטר ב2015, וילמדו גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו ייחשב במסגרת הבחירה באחד משני החוגים.

דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובקולנוע

במסגרת הבחירה בחוג באמנויות אין לבחור בחטיבה בקולנוע – יש לבחור שתי חטיבות בנושאים אחרים.

דרישות ייחודיות לתואר בקולנוע ובתקשורת

הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏‏10640‎‎)‏‏ הוא חובה בחוג בקולנוע ובחירה בחוג בתקשורת. בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת החוג בקולנוע, ולימודו יפטור מקורס בחירה בחוג בתקשורת. לפיכך נדרשות במסגרת הבחירה בלימודי תקשורת 12 נ"ז (‏כולן מתקדמות‎)‏ במקום 18 נ"ז, ובסה"כ יש לצבור בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.