בוגר (‏B.A.‎)‏ בקולנוע ובתולדות האמנות (‏114 נ"ז‎)‏

דרישות החוג בקולנוע

לימודי קולנוע: 54 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

רמה

נ"ז

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 1

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

בחירה – 24 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מתקדמות, מהן לפחות 6 נ"ז בקורסים בתאוריה ובהיסטוריה של הקולנוע (‏מסומנים בכוכבית‎)‏.

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים (‏10805‎)‏ 2

ר

3

סדנת תסריטאות למתחילים (‏10806‎)‏ 2

ר

3

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏ *

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏ *

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏ 3

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בקולנוע.


1

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (‏10421‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2

לפני סמסטר ג2017 הקנתה הסדנה 2 נ"ז בלבד. מי שלמדו את סדנת סרטי תעודה לטלויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621, 2 נ"ז‎)‏ או את סדנת הבימוי (‏10803, 2 נ"ז‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנה תחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

או הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏10551‎)‏, שאינו מוצע עוד.

דרישות החוג בתולדות האמנות

לימודי תולדות האמנות: 60 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

או

בארוק ורוקוקו: האמנות האירופית במאה ה-17 וה-18 (‏10776‎)‏1

ר

6

על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

בחירה – 30 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 מתקדמות.

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ 2

פ

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

יצירה חזותית בחברה היהודית (‏10797‎)‏

ר

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בחוג בתולדות האמנות.

דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

הקורס עדיין אינו נלמד.

2

קורס מומלץ לבחירה.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

רוצים להבין את העולם הוויזואלי?

החוג החדש בתולדות האמנות

החוג החדש בתולדות האמנות