בוגר (‏B.A.‎)‏ בספרות ובתולדות האמנות (‏120 נ"ז‎)‏

דרישות החוג בספרות

לימודי ספרות – לפחות 60 נ"ז

חובה - 18 נ"ז

תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏1

ר

6

או

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏2

ר

6

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 3

פ

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

בחירה – 42 נ"ז

יש לצבור לפחות 12 נ"ז בספרות עברית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, לפחות 12 נ"ז בספרות כללית ברמת פתיחה או ברמה רגילה, ולפחות 12 נ"ז מתקדמות. בלימודי הבחירה אפשר לכלול קורסים מקורסי החובה שלא נלמדו במסגרת 18 נ"ז החובה.

קורסים בספרות עברית 4

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ 1

פ

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏10825‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏ 3

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏10963‎)‏

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ #

מ

6

קורסים בספרות כללית 5

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ 2

פ

6

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בספרות.


1

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ לפני סמסטר א2016, הקורס יוכל להיחשב להם במסגרת קורסי החובה במקום הקורס תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏, או במסגרת קורסי הבחירה, אך לא בשניהם.

2

מי שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ לפני סמסטר ב2019, אינם חייבים ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏10778‎‎‎)‏. מי שילמדו את שני הקורסים, הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏10107‎‎‎)‏ ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית: בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏ לפני סמסטר א2020 אינם חייבים ללמוד את הקורס מבוא לשירה. סטודנטים שיילמדו את שני הקורסים, הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך ‏(‏10429‎‎)‏ ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

4

סטודנטים שלמדו את הקורסים ספרות ואידיאולוגיה בא"י בשנות השלושים (‏10346‎)‏, מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏, (‏או שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1900-1890] (‏10340‎)‏‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות עברית.

5

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, נרטיב: עיון רב תחומי (‏10916‎)‏, העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג בתולדות האמנות

לימודי תולדות האמנות: 60 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

או

בארוק ורוקוקו: האמנות האירופית במאה ה-17 וה-18 (‏10776‎)‏1

ר

6

על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

בחירה – 30 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 מתקדמות.

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ 2

פ

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

יצירה חזותית בחברה היהודית (‏10797‎)‏

ר

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בחוג בתולדות האמנות.

דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

הקורס עדיין אינו נלמד.

2

קורס מומלץ לבחירה.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

רוצים להבין את העולם הוויזואלי?