55991 - הוראה מתקנת - מקוון

רכזת התוכנית: ד"ר אורנה דוידי
 
מטרת התוכנית היא להכשיר מורים מומחים בתחומי ההוראה המתקנת. במסגרת הלימודים יתמחו המשתלמים בתחומים המעשיים והעיוניים של ההוראה המתקנת וירכשו גישות, שיטות וכלים להתערבות אפקטיבית בתהליכי למידה של תלמידים עם לקויות למידה. התוכנית תכשיר את המשתלמים לתת מענה לתלמידים באופן פרטני, קבוצתי וכיתתי.
 
בין הנושאים הנלמדים

◾ לקויות למידה – הגדרות, סוגי הלקויות, ואבחנה מבדלת
◾ פרופילים שונים של תלמידים - היבטים לימודיים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים
◾ כלים ודרכים למיפוי תפקודי למידה, כולל ערכת מעק"ב
◾ כלים אימוניים ותהליכי תיווך לקידום הצלחה בלמידה
◾ קריאת דוחות אבחון ותרגום ההמלצות לתכנית עבודה
◾ עקרונות ההוראה המתקנת במיומנויות היסוד (קריאה, כתיבה, חשבון)
◾ שילוב טכנולוגיות מחשב לקידום תלמידים עם לקויות למידה
◾ אסטרטגיות למידה ויישומן בתחומי תוכן שונים ובחטיבות גיל שונות
◾ דרכים למעקב אחר התקדמות התלמיד
◾ עקרונות לשילוב תלמידים בכיתה
 
שיטת הלימוד
בתוכנית משולבים מפגשים פנים אל פנים ולמידה ברשת. התקשורת ברשת מתקיימת באמצעות אתר הקורס. יישום הנלמד יתבצע במחצית הראשונה של השנה השנייה באמצעות תהליך התמחות, וכן יתבצע ליווי ההתמחות באמצעות סופרוויז'ן. 
 
תנאי הקבלה לתכנית 
◾ מורים קבועים בעלי ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
◾ בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות ובעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה
◾ ההצטרפות לתכנית כפופה לתנאי קבלה ולריאיון בוועדת קבלה
 
היקף התוכנית ומועדה
התוכנית בהיקף של 3 סמסטרים, 210 שעות לימוד (6 ש"ש) ומשלבת מפגשים בלמידה מתוקשבת סינרונית (בזום) וא-סינכרונית, באמצעות אתר הקורס.  30 שעות לימוד יוקדשו לתהליך התמחות בליווי מקצועי באמצעות סופרוויז'ן. מפגשי הלימוד יתקיימו (בזום) בימי שני, בשעות 20:00-16:00, החל מ-25 בנובמבר 2024.  סיום התוכנית עם סיום הפרקטיקום בסוף סמסטר א' 2026. 
 
התוכנית מקנה תעודת הסמכה מטעם האוניברסיטה הפתוחה