55865 - הכשרת מת"לים מתחילים - מקוון 

רכזת התוכנית: יהודית סומך
 
 תפקיד המת"ל (מעריך ומקדם תפקודי למידה), הוא בראש וראשונה להוביל תפיסה בית ספרית החותרת לקידום תהליכי הוראה – למידה המותאמים למגוון הצרכים הקיימים בכיתה הטרוגנית והמאפשרים מתן מענה דיפרנציאלי במסגרת הכיתה ובמסגרת פרטנית. המת"ל חבר בצוות בין מקצועי בית ספרי והוא אמון על הנחיית צוות בית הספר בהתאמת הפדגוגיה לצרכי הלומדים בכלל ולתלמידם עם קשיים בפרט, זאת  תוך יצירת שיתופי פעולה במטרה לחתור לראייה אקולוגית מערכתית.
מטרת תוכנית ההכשרה של היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה בשיתוף האגף לחינוך על יסודי היא להקנות למשתתפים ראייה רחבה וגישה רב מערכתית בעבודתם. בקורס יילמדו עקרונות מנחים להובלת תהליכים תוך הכרות עם המבנה הארגוני, לריכוז תוכניות התערבות, עקרונות ומיומנויות הנחיה והדרכה וכלים לאיתור, לאבחון, ולעבודה מותאמת ויעילה עם כלל הלומדים תוך מתן דגש על אוכלוסיית התלמידים עם קשיים בלמידה.
 
בין נושאי הלימוד 

◾ תפקיד המת"ל - תפיסת התפקיד וגיבושו
◾ מיפוי שכבתי
◾ עבודה בכיתה הטרוגנית: עבודה דיפרנציאלית בכיתה מלאה (פרסונליזציה).
◾ גיוון דרכי הוראה לקידום והכלה של כלל  הלומדים ובתוכם תלמידים עם קשיים
◾ מאפייני האוכלוסיות של תלמידים עם קשיים - היבטים רגשיים והתנהגותיים
◾ תהליכי קריאה וכתיבה - התפתחות תקינה ולקויה בלימוד מקצועות עתירי מלל
◾ אסטרטגיות  הוראה לקריאה ולכתיבה
◾ מיפוי תפקודי למידה ובניית תוכנית אישית וקבוצתית לכלל הלומדים
◾ מיומנויות הדרכה והנחייה – תהליכים קבוצתיים
◾ גיל ההתבגרות והשינויים המאפיינים אותו
◾ דרכים לעבודה שיתופית ולמעורבות פעילה של הצוות הרב- מקצועי בבית הספר
◾ הובלת תהליכים מערכתיים בית ספריים
◾ כישורי הנחייה, הדרכה וליווי מורים
◾ מיומנויות לתקשורת בינאישיות מקדמת                                         
◾ דיאלוג מורה - תלמיד בראייה הוליסטית
◾ תהליכים פסיכו - פדגוגיים המקדמים את תפקודי התלמיד
◾ קריאת אבחונים והתאמות היבחנות
◾ ניהול ידע ומידע ותיעודו
 

שיטת הלימוד
בתוכנית מתקיימת למידה תאורטית ולמידה חווייתית־התנסותית. התוכנית משלבת למידה סינכרונית וא-סינכרונית. התקשורת ברשת מתקיימת לאורך התוכנית ומתבצעת בין המשתתפים לבין עצמם ובינם לבין צוות התוכנית, באמצעות אתר הקורס.


תנאי קבלה*
◾ שליטה מלאה בשפה העברית, בקבוצה מעורבת
◾ תעודת הוראה 
◾ ותק של 4 שנים בהוראה במערכת החינוך במקצועות רבי מלל (קו"ח)
◾ ראיון אישי (אצל מדריכות המת"לים האזוריות)
 

היקף התוכנית ומועדה
תוכנית דו שנתית,  בהיקף של 240 שעות אקדמיות: 120 שעות בכל שנה, בלמידה סינכרונית בלבד.  מפגשי הלימוד יתקיימו בימי שני, בשעות 16:00 - 19:15, החל מה- 18 בדצמבר 2023 


התוכנית מוכרת לגמול השתלמות עם ציון:
בהיקף של 120 שעות, מסך כל השעות בקורס (60 ש' בכל שנה)
 
  
* את תעודת ההוראה וקורות החיים יש לשלוח למייל: [email protected]
** פתיחת הקורסים מותנית בכמות הנרשמים