55340 - רכזים-מובילים פדגוגיים - מקוון
 
רכזת התוכנית: ד"ר חיה אלטרץ
 
התוכנית המקיפה מכשירה את המשתתפים להנהגה הפדגוגית הבית ספרית. התוכנית מקנה ידע, מיומנויות וכלים להובלת בית הספר הן מההיבט הפדגוגי והן מההיבט החינוכי־ערכי.
 
בין הנושאים הנלמדים 
 
◾ תפיסת תפקיד הרכז הפדגוגי בראייה מערכתית
◾ כלים למיפוי הארגוני של בית הספר – הערכת מצב כבסיס לתכנית העבודה
◾ תכנון רב שנתי ייחודי לבית הספר
◾ הכנסת שינויים והטמעת פרויקטים במערכת הבית־ספרית
◾ אקלים בית־ספרי – טיפול בקונפליקטים ובהתנגדויות
◾ קידום הישגי לומדים ובניית מודל הערכה בית־ספרי
◾ כישורי הנחיה ופיתוח עבודת צוותים
◾ רעיונות פדגוגיים מרכזיים ויישומם
◾ למידה מהצלחות ופיתוח תרבות תיעוד בית ספרית
◾ חקר מקרים ושימוש בדיוני דילמה
 
שיטת הלימוד
התוכנית משלבת סינכרוניים וא-סינכרוניים. התקשורת ברשת מתקיימת לאורך התוכנית ומתבצעת בין המשתתפים לבין עצמם ובינם לבין צוות הקורס באמצעות אתר התוכנית.

היקף התוכנית ומועדה
120 שעות אקדמיות (4 ש"ש), מתוכן 80 שעות בלמידה סינכרונית ו-40 שעות בלמידה א-סינכרונית באמצעות אתר הקורס. המפגשים הסינכרוניים יתקיימו בימי ראשון, בשעות 19:45-16:30, החל מ-3 בדצמבר 2023.

התוכנית מקנה תעודת הסמכה מטעם האוניברסיטה הפתוחה