מורים/ות חונכים/ות - מלווים/ות
 
מטרת החונכות לתמוך בתהליך קליטתו והשתלבותו של המורה החדש בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, ללוות ולהדריך אותו ולהעריך את דרך עבודתו ואת ביצועיו.
התוכנית משלבת מפגשים פנים-אל-פנים ולמידה מקוונת ומתקיימת בכפוף לאישור משרד החינוך.  
 
בין נושאי הלימוד
 
◾ חשיפה למודלים ולמיומנויות של הדרכה, של הנחיה ושל אימון אישי
◾ זיהוי קשיי המתמחה ודרכים להכוונתו בתהליך של אימון
◾ עקרונות בבניית תכנית חניכה ואימון
◾ הערכה כתהליך העצמה בהתפתחותו המקצועית של המתמחה בהוראה (הערכה אמצע שנה והערכה מסכמת).
◾ תהליך החונכות כמודלינג לתהליכי למידה משמעותית בכיתה
◾ שיח רפלקטיבי כאמצעי להתפתחותו המקצועית של המתמחה 
 
תגמול המורה החונך/ת

◾ מורה באופק חדש ובעוז לתמורה - חונכות של מתמחה אחד - 2.4% מהשכר המשולב, שני מתמחים - 4.8%, שלושה מתמחים (בשעות חונכות נפרדות) - 7.2%. שעה משעות השהיה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה"
◾ מורה בעולם הישן - תגמול כספי
 
תנאי קבלה
להרשמה לשלב א:
◾ תעודת הוראה
◾ ותק של 5 שנים בהוראה במערכת החינוך
 
תנאי קבלה לשלב ב:
◾ תעודה הוראה
◾ ותק של 5 שנים בהוראה במערכת החינוך
◾ הצגת אישור סיום קורס מורים חונכים שלב א - לנרשמים שלמדו במוסד אחר*
 
המעבר לקורס שלב ב מותנה בסיום הקורס שלב א בהצלחה
 
 
היקף התוכניות ומועדים

 ◾ מורים חונכים - מלווים/ות שלב א: (55662) שלב זה מקנה אישור סיום שלב א. הקורס בהיקף של 30 שעות, בלמידה המשלבת מפגשים פנים אל מול פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים, באמצעות אתר הקורס. 
מפגשי הלימוד יתקיימו בימי שני, בשעות  16:30 - 19:45 החל מ- 27 בנובמבר 2023, בתל אביב

◾​ מורים חונכים/ות - מלווים/ות שלב ב: (55846(למסיימי שלב א בלבד). הקורס בהיקף של 30 שעות, הקורס בהיקף של 30 שעות, בלמידה המשלבת מפגשים פנים אל מול פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים, באמצעות אתר הקורס.
מפגשי הלימוד של הקורס יתקיימו בימי שני בשעות 16:30 – 19:45, החל מ- 4 בדצמבר 2023, בתל אביב
 
עם סיום שני השלבים בהצלחה ניתן יהיה לקבל תעודת מורה חונך - מלווה
 
התוכניות ממומנות על ידי משרד החינוך ומתקיימות בכפוף לאישורו
 
 
 *את אישור סיום קורס מורים חונכים שלב א יש לשלוח במייל: [email protected]
  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
* נושאי הלימוד בהתאם להיקף הלימודים