ידיעון תשפ"ד

חוג בסוציולוגיה לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 68 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תשתית: חובה - 11 נ"ז

הערות ללימודי התשתית

בשילוב עם החוג בפסיכולוגיה יש ללמוד את הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (10769); ויש ללמוד את הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

בשילוב עם החוג בניהול ועם החוג בחינוך יש ללמוד את הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (10769); ויש ללמוד את הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286), ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

בשילוב עם החוג בכלכלה יש ללמוד את הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

בשילוב עם החוג למדעי המחשב - מערכות ויישומים יש ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או את הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111), ואת הקורס הסקה סטטיסטית (‏?30204‎) או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286)‏, ולא את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (10775).

לימודי סוציולוגיה: 57 נ"ז

חובה - 33 נ"ז

בחירה - לפחות 18 נ"ז [426]

קורס
רמה
נ''ז

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בסוציולוגיה.

דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


הערות לשילוב החוג בסוציולוגיה עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בתקשורת ובסוציולוגיה

הקורס מבוא לחשיבה חברתית (10161) הוא חובה בשני החוגים. בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות במסגרת החוג בסוציולוגיה. לפיכך, יש לצבור בלימודי תקשורת 3 נ"ז פחות.

בחוג בתקשורת ישנם קורסי חובה ובחירה המופיעים גם כקורסי בחירה בחוג בסוציולוגיה. יש לשים לב להערה הכללית לשילוב שני חוגים שלהלן לגבי לימוד קורסים המשותפים לשני החוגים.

 

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.


הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

149

או שלושת הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ורגרסיה וניתוח שונות (10286)

426

מי שלמדו את הקורסים זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569)פערים ואי-שוויון בישראל (10576), תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי(10376), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה מתקדמים מקבוצה זו. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

427

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים