ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ במדע המדינה ומדיניות ציבורית

 יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים, מתוכן לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי מדע המדינה ומדיניות ציבורית: חובה ובחירה - לפחות 104 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
קורסי חובה - 68 נ"ז
קורסי בחירה - לפחות 36 נ"ז (מהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות)

1 . אשכול קורסי בחירה סדנאיים במדיניות ציבורית- 12 נ"ז

שניים מתוך הקורסים הבאים:

2 . אשכול קורסי בחירה- 24 נ"ז, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

אשכול מדע המדינה: 12 נ"ז ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות [1681]
אשכול מדיניות ציבורית: 12 נ"ז ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות
ב - קורס מרחיב דעת

קורס מרחיב-דעת אחד, בהיקף של 4 נ"ז לפחות, מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת.

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות מתוך קורסי הבחירה המתקדמים, אחת מאשכול  מדע המדינה והשנייה מאשכול מדיניות ציבורית.

ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1675

סטודנטים שלמדו את הקורסים מבוא למיקרוכלכלה (10131) ו- מבוא למקרוכלכלה (10126)‏‏ לפני סמסטר ב2021 פטורים מלימוד קורס זה.

1683

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1676

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1677

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112).

2303

הקורס עדין אינו נלמד. לבירורים ניתן לפנות למחלקה לייעוץ ללימודים אקדמיים

1679

לפני סמסטר א2018 הקנה הקורס 4 נ"ז בלבד.

1680

ניתן ללמוד קורס זה כסדנה או כקורס בחירה מתקדם.

1681

או הקורס דת, מדינה ופוליטיקה (10342), שאינו נלמד עוד.

1682

קורס זה כולל חובת כתיבת עבודה סמינריונית וסדנא לכתיבת עבודה סמינריונית ואינו כולל חובה להבחן. הסדנה ניתנת בסמסטר העוקב לסמסטר בו נלמד הקורס. נקודות הזכות על הקורס יוזנו רק לאחר הגשת העבודה הסמינריונית.  

105

הקורס עדיין אינו נלמד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים