ערב עיון: חיי מי שווים יותר במלחמות בנות זמננו

לרגל צאתו לאור של הספר: Whose Life Is Worth More? Hierarchies of Risk and Death in contemporary Wars

יום ראשון ה' אדר תש"פ, 1 מרץ 2020 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

17:15-17:00
התכנסות
19:15-17:15
ברכות: ד"ר דפנה הירש, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה ; יו"ר: ד"ר שרה קאהן-ניסר, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר אליאב ליבליך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב: סיכון חיילים ואמצעי זהירות במשפט ההומניטרי; גב' פנינה שוקר, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן והמכון למחקרי ביטחון לאומי: רגישות החברה הדמוקרטית-ליברלית לנפגעים - הכצעקתה?; פרופ' פיקי איש שלום, המחלקה ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים: האנרכיה שבהיררכיית המוות; מגיב: פרופ' יגיל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה