ערב עיון לכבוד צאתו לאור של הספר: The People's Duty Collective Agency and the Morality of Public Policy

יום רביעי כ"ה טבת תש"פ, 22 ינואר 2020 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:30-16:00
התכנסות
16:45-16:30
דברי ברכה: פרופ' דניס שרביט, ראש התוכנית ללימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, האוניברסיטה הפתוחה
18:30-16:45
דיון: מוסר ציבורי ושחיתות שלטונית: תרומת הפילוסופיה הפוליטית לתיקון הדמוקרטיה הליברלית יו"ר: פרופ' זאב רוזנהק, האוניברסיטה הפתוחה. משתתפים: ד"ר ליאור ארז, אוניברסיטת חיפה; פרופ' בשיר בשיר, האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים; ד"ר אילנה קופמן, האוניברסיטה הפתוחה
18:45-18:30
דברי סיכום: פרופ' שמואל ניל"י, Northwestern University, Evanston, Illinois