יום עיון לרגל צאתו לאור של הספר: עניינם של היהודים מאת משה ברנט

יום שלישי כ"ח חשון תש"פ, 26 נובמבר 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:30-16:00
התכנסות
16:40-16:30
דברי ברכה: ד"ר דפנה הירש, ראשת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
18:00-16:40
מושב ראשון: ציונות, הגירה, מדינה: יו"ר ומגיב: פרופ' דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה: התנועה הציונית ושאלת ההגירה ההמונית בין שתי מלחמות העולם; פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל-אביב: יחסה של התנועה הציונית להגירת יהודים מארצות האסלאם בין שתי מלחמות העולם; פרופ' (אמריטוס) יגאל עילם, מכללת ספיר: התנועה הציונית והשאיפה למדינה
18:15-18:00
הפסקה
19:45-18:15
מושב שני: התנועה הציונית והצלת יהודים בשואה; יו"ר ומגיבה: ד"ר עידית גיל, האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' (אמריטה) דליה עופר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה, יד ושם; פרופ' (אמריטוס) יוסף אגסי, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת יורק
20:00-19:45
דברי סיכום: ד"ר משה ברנט, האוניברסיטה הפתוחה