ערב עיון: צ'רנוביל כמשל: להבין אסון גרעיני בעידן פוסט-אמת

יום רביעי י' שבט תש"פ, 5 פברואר 2020 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

מאז עלייתה למסך באביב 2019, עוררה המיני סדרה צ'רנוביל (בבימויו של יוהאן רנק) גל של תגובות ברחבי העולם, שהעלו מתהום הנשייה את האסון האקולוגי הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות. מלבד הדיון בהשלכות האקולוגיות והגיאו-פוליטיות של אסון צ'רנוביל על המרחב הסובייטי והפוסט-סובייטי, האירוע של צ׳רנוביל מעורר שאלות גם לגבי ערך האמת ביחסי המדינה והחברה באשר הם.

הסדרה צ׳רנוביל מעלה, אם כך, שאלות רחבות על מקומה של האמת בפוליטיקה. ביום העיון הזה אנחנו מבקשים לבחון את טראומת צ'רנוביל ואת השלכותיה החברתיות והפוליטיות מנקודות מבט סוציולוגיות, פילוסופיות, היסטוריות ותרבותיות. בין היתר נשאל: באיזו מידה מניפולציה של מידע והסתרתו היו מאפיינים בלעדיים של משטרים רודניים, ובאיזו מידה ניתן לזהותם, אז והיום, גם בפרקטיקות של משטרים בעולם המכונה 'חופשי'? האם עידן הפוסט־אמת, שבו אנו נמצאים היום הוא נקודת התחלה של הליך חדש במהותו, או שמא הוא ממשיך ומקצין תהליכים מוקדמים יותר?

תכנית

15:45-15:30
התכנסות
16:00-15:45
דברי ברכה : פרופ׳ איריס שגריר, ראשת המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר אינה לייקין, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה ;
16:20-16:00
מושב ראשון: צ׳רנוביל ומשטרי האמת השונים יו״ר: ד״ר מיכאל פייגנבלט, המחלקה לספרות ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה; ד״ר דינה מויאל, המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס, אוניברסיטת תל אביב אסון צ'רנוביל כרגע האמת של הפרסטרויקה
16:40-16:20
פרופ' דני רבינוביץ, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב קרע במסך האיפול: אסון צ'רנוביל והדיון בסוגיית הגרעין בשיח הציבורי בישראל
17:00-16:40
פרופ׳ ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה אמת, שקר, ופוליטיקה: מבט היסטורי-פילוסופי בעקבות ניטשה וארנדט
17:15-17:00
דיון
17:30-17:15
הפסקה
18:45-17:30
מושב שני: צ'רנוביל: זכרון ולקחים; יו״ר: ד״ר אינה לייקין, האוניברסיטה הפתוחה; שולחן עגול, בהשתתפות: ד״ר ענת בן דוד, האוניברסיטה הפתוחה, ד״ר רפי צירקין סדן, האוניברסיטה הפתוחה; ד״ר אריה גרוניק, האוניברסיטה הפתוחה