יום מחקר: התוכניות לתואר שני בהסטוריה, בלימודי דמוקרטיה ובלימודי תרבות.

יום ראשון י"ד אייר תשע"ט, 19 מאי 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

10:00
שולחן עגול - המשמעות החברתית של הידע המחקרי, משתתפים : פרופ' בשיר בשיר – התוכנית בלימודי דמוקרטיה, פרופ' גיא מירון – התוכנית בהיסטוריה, ד"ר דנה קפלן – התוכנית בלימודי תרבות, מנחה: פרופ' זאב רוזנהק – התוכנית בלימודי דמוקרטיה
11:30
הפסקה
12:00
זהויות ובניית גבולות, יו"ר ומתדיינת: פרופ' ענבל עופר – התוכנית בהיסטוריה, נמרוד קורן – התכנית בהיסטוריה עלייתה ושקיעתה של הקהילה היהודית הספרדית בירושלים בשלהי התקופה העות'מנית, זוהר שחר לוי – התוכנית בלימודי תרבות מ'שכונה' ל'משפחה' ומ'מקום' ל'לא מקום': ארבעים שנה של ייצוג עבריינים בעיתונות הכתובה, מתיאו כהן – התוכנית בלימודי דמוקרטיה לא אתנית ולא אזרחית: ניתוח מדיניות ימין שמרנית בעזרת הרחבה תאורטית של 'דיכוטומיית הלאומיות' לקוהן
13:30
הפסקת קפה
13:45
ייצוגים מגדריים בשיח הציבורי, יו"ר ומתדיינת: ד"ר דפנה הירש, נתלי גז – התוכנית בהיסטוריה התמורות במעמד הנשים בחסידות גור ובחסידות חב"ד ובמעמדן בשיח הציבורי במדינת ישראל, ירדן בן-גל הירשהורן – התוכנית בלימודי דמוקרטיה האם קיים סיקור כלכלי פמיניסטי? הייצוג המהותי של נשים בתחום העיתונות הכלכלית בישראל, אורלי הלפרין – התוכנית בלימודי תרבות שיח מוסדות המדינה אודות פונדקאות
15:15
סיום משוער