ידיעון תשפ"ד

בוגר בתקשורת ובהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 134 נ"ז (122 בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

לימודי תשתית: חובה - 11 נ"ז

חוג בתקשורת לתואר דו-חוגי

לימודי תקשורת: 63 נ"ז

חובה - 35 נ"ז

סדנאות חובה - 4 נ"ז [432]

בחירה - 18 נ"ז [437,436]

דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בתקשורת.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

431

קורס זה הינו  קורס חובה החל מסמסטר 2021א. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) עד סמסטר ב2020 (כולל) הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

432

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (10658)סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621), שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות. 

433

מי שלמדו את הקורס סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (10618) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

2182

מי שלמדו את הקורס סדנת רדיו (10749) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

434

מי שלמדו את הקורס סדנה ביחסי ציבור (10763) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

435

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

437

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503) (6 נ"ז), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת ( 10921) (6 נ"ז) שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו להם במסגרות לימודי הבחירה

436

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (10344) במסגרת החוג בניהול יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (כולן מתקדמות) במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

438

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (10838).

439

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו לתואר דו-חוגי

יש לצבור 60 נ"ז לפחות ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות (54 נ"ז בלימוד קורסים ו- 6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית) [251]

א - חובה - 36 נ"ז

ב - חובה - קורסים בשפה ערבית - 6 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

ג - בחירה - לפחות 12 נ"ז [252]

ד - דרישות סמינריוניות - 6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במסגרת הקורסים המתקדמים המפורטים בסעיף ג.

ה - הוכחת ידע בערבית והתנאים לקבלת הפטור

עמידה בדרישות התכנית מותנית בהוכחת ידע בשפה הערבית. פטור מדרישה זו יינתן לעומדים באחד מן התנאים הבאים:

  • סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית.

  • נבחנו בבחינת בגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד. [253]

  • השיגו פטור מלימודי ערבית ברמה מקבילה מאוניברסיטה אחרת.

מי שאינם עומדים באחד מן התנאים שלעיל יכולים לזכות בפטור מלימודי השפה הערבית לאחר שייבחנו בבחינת מיון. האחרים יופנו, לפי רמתם, ללימוד אחד מן הקורסים: יסודות הערבית הספרותית א' (‏10853‎)‏, יסודות הערבית הספרותית ב' (‏10854‎)‏. לאחר סיום קורסי היסודות בערבית א' ו-ב' בהצלחה יוכלו ללמוד  את קורס החובה היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו: טקסטים בערבית (‏10796‎)‏.[252]

שימו לב ! תכנית הלימודים החדשה לחוג "היסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו" מחליפה את תכניות הלימודים לתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון וחוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 רשאים ללמוד לפי התכנית החדשה או לפי התכניות הישנות. סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך חייבים לעמוד בדרישות התכנית החדשה.

הערות

251

על סטודנטים הבוחרים בתכנית זו לפנות לייעוץ אצל אחד מהיועצים/ות הבאים: ד"ר אבישי בן-דרור, דר' יחיא ח'ון, ד"ר רז מוסטיגמן, ד"ר ליאור בריכטה, גב' יוליה ברשדסקי-ליבוביץ.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

252

סטודנטים הפטורים מן הקורסים יסודות הערבית הספרותית א' ו-ב' נדרשים להשלים

את מכסת נקודות הזכות (6 נ''ז) מרשימת קורסי הבחירה המתקדמים המופיעה בסעיף ג.

253

לקבלת פטור מקורסים 10853 ו-10854 יש לפנות לד"ר אלון פרגמן.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

הערות

91

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

150

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112)

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים