ידיעון תשפ"ד

בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובתקשורת (‏B.A.‎)

יש לצבור לפחות 131 נ"ז (119 נ"ז עבור קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - 11 נ"ז

ב - לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: חובה ובחירה - 54 נ"ז [1609]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 36 נ"ז


בחירה - 18 נ"ז [1610,1609]

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות


ג - לימודי תקשורת: חובה ובחירה - 54 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז
חובה - 32 נ"זסדנאות חובה - 4 נ"ז [1614]

בחירה - 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.[1618]


ד - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ועבודה סמינריונית אחת בתקשורת.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1607

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285).

1608

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112). 

1609

החל מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים. 

1620

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

1610

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (10929), מדע המדינה לגווניו (10375), מדיניות החוץ של בריה"מ/רוסיה (10431), השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (10504), משטרים דמוקרטיים (10661),  דיקטטורות במאה ה-20 (10662), סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (10326), אזרחות, תאוריה ופוליטיקה (10903), דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (10653), ישראל בעשור הראשון (10486), דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (10509), 10390), דת מדינה ופוליטיקה (10342), הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (10925), מלחמה ואסטרטגיה (10390) שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים. מי שהקורסים מופיעים להם בתכנית לימודים תקפה ומאושרת וטרם למדו אותם, יבחרו קורס אחר מקורסי הבחירה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1611

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

1612

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

1617

מי שלמדו את הקורס סדנה ביחסי ציבור (10763) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

1615

מי שלמדו את הקורס סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (10618) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

1616

בתכנית זו ניתן ללמוד רק סדנה אחת הכוללת התנסות מעשית/התמחות. 

1613

קורס זה הינו קורס חובה החל מסמסטר א2021. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) עד סמסטר ב2020 (כולל) הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

1614

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (10658)סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621), שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות. 

2182

מי שלמדו את הקורס סדנת רדיו (10749) לא יוכלו ללמוד קורס זה.

1618

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503), סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)

שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשב להם כקורס בחירה בלימודי תקשורת.

1619

קורס זה הפך מקורס חובה לקורס בחירה. מי שלמדו קורס זה לפני סמסטר א2020 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים