המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת

תקשורת

מגוון מסלולי לימוד וקורסים בתחומים עדכניים בעולם התקשורת, כגון: קהלי התקשורת, תקשורת ותרבות, היסטוריה של אמצעי תקשורת ועוד

תקשורת

משפט ציבורי

לימוד המשפט הציבורי מורכבת מקורסים אשר מקנים ידע נרחב, תיאורטי ומעשי, על מערכת המשפט בישראל בכלל, ועל המשפט הציבורי בפרט.

משפט ציבורי