ידיעון תשפ"ה

בוגר ‏B.A.‎ במדעי החברה

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז עבור קורסים ועוד 12 נ"ז על כתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

  • לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

  • לפחות 24 נ"ז מתקדמות,[53] ובכללן-
    לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה[66][52]

  • 12 נ"ז עס בגין שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה

  • לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

  • קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

א - לימודי תשתית (חובה) [67]

ב - לימודי חובה בתחום: [68]

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה.[52]

ד - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

66

18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה הנדרשות בתכנית. 

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

53

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

67

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. הקורס ייכלל במניין הקורסים הנדרשים במדעי החברה.

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

68

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות בתכנית.

69

סטודנטים שלומדים את צמד הקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למקרוכלכלה חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

70

סטודנטים שלומדים אחד או שניים מצמד הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה ומושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים חייבים ללמוד גם קורס נוסף מתוך הרשימה.

71

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) עד סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים