ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר ‏B.Sc.‎ בפיסיקה

יש לצבור לפחות 132 נ"ז (מהן 40 נ"ז מתקדמות) ולעמוד בדרישות הבאות: [1178]

לפחות 93 נ"ז בפיסיקה[1178] מהן לפחות 40 נ"ז מתקדמות בפיסיקה. [1178]

א - לימודי תשתית: לפחות 33 נ"ז

ב - לימודי פיסיקה: לפחות 93 נ"ז מהן לפחות 40 נ"ז מתקדמות

קורס
רמה
נ''ז
קורסי חובה - 86 נ"ז ומהן 37 נ"ז מתקדמות [1182,1183]קורסי בחירה

לפחות 7 נ"ז, מהן לפחות 3 נ"ז מתקדמותרגיל (3) / מתקדם (3)
6לכל היותר 2 מבין 3 הקורסים הבאים:ג - בחירה חופשית

במסגרת הבחירה החופשית ניתן, אם נדרש, להשלים את מכסת נקודות הזכות לתואר ל-132 נ"ז.

ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

1178

בחלק מהקורסים חל שינוי במספר נ"ז שמקנה הקורס. סטודנטים שהחלו לימודיהם  לפני סמסטר 2022א - ולמדו קורסים במתכונת הישנה, יצברו פחות נ"ז בתכנית ובתנאי  שיצברו לפחות 117 נ"ז בתכנית כולה, ומתוכן 80 נ"ז בפיזיקה ולפחות 31 מתקדמות

1181

עד סמסטר ג2020 הקנה הקורס 4 נ"ז 

1179

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475) + חשבון אינפיניטסימלי 3 (20224), אפשר ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20106, שאינו מוצע עוד) + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (20423) או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20106, שאינו מוצע עוד) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20212, שאינו מוצע עוד) + חשבון אינפיניטסימלי 3 (20224), או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (20423). צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים. 

1180

עד סמסטר ג2020 הקנה הקורס 6 נ"ז 

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1182

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר גם ללמוד את הקורס: יסודות הפיסיקה (20125). 

1183

בחלק מן הקורסים חל שינוי במספר נ"ז שמקנה הקורס. סטודנטים שהחלו לימודיהם  לפני סמסטר 2022א - ולמדו קורסים במתכונת הישנה, יצברו פחות נ"ז בקורסי החובה ובתנאי שיצברו לפחות 74 נ"ז.

1184

עד סמסטר א2020 הקנה קורס זה 3 נ"ז. מי שילמדו את הקורס לפני סמסטר ב2020 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובתכנית כולה פחות 1 נ"ז.

1185

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובתכנית כולה פחות 1 נ"ז.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3044

 או קורס 20943 פיסיקה קוואנטית 2 שאינו מוצע עוד.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים